2. sz. HÍRLEVÉL, 2010. április

Az oldal frissítve: 2010. április 03. 18:40
Friss hírek röviden

♦ Március végén kaptuk kézhez az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség mint másodfokú vízügyi hatóság határozatát.
Ez a határozat Küller János polgármester 2008. december 29-i fellebbezésére született.
Mind az eredeti vízjogi létesítési engedélyt (1), mind a fellebbezést (2) és az abban hivatkozott, ugyancsak Küller János polgármester által kiadott és ugyanazon a napon kelt, "tulajdonosi, szakhatósági és közútkezelői hozzájárulás módosítását" (3), továbbá a mindezekre válaszoló másodfokú szakhatósági határozatot (4) változatlan formában, kommentár nélkül adjuk közre.
        1. Eredeti vízjogi létesítési engedély (2009. december 7.)
        2. Küller János által benyújtott fellebbezés (2009. december 29.)
        3. " ...hozzájárulás módosítása" (Küller) (2009. december 29.)
        4. OKTVF helybenhagyó határozata (2010. március 12.)
♦ A legutóbbi közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően folynak a munkálatok Lazarét területén. Még márciusban elkészült a murvás föltáró út, hogy a kisebb esőzések ellenére is közlekedni lehessen a munkaterületen (1-2. kép).
A leadott területek feletti két utcában (hrsz.: 597, ill. 630) jelenleg az ívóvíz-nyomócső fektetésének földmunkálatai folynak (3-13. kép).
Az 597. utcában aránylag könnyű, kissé agyagos és homokos talajban készült el az árok (3-5. kép), 2010. március 31-ére. Utólagos kézi munkára valószínű nem lesz szükség, ami az árok méretét, formáját illeti... Nem úgy a 630. utcában ahol a középső, 100-150 m-es szakaszon 50%-ban köves és vizes altalaj van, melyek a képeken jól láthatók (6-13. kép). Itt még komoly kézi munkás utómunkálatokra lesz szükség. De ez az árok is elkészül még húsvét előtt, azaz április 3-áig.
Ünnepek után a Római út feletti két utcában kezdődnek a csatornaárkok földmunkálatai, azaz a 661., ill. 689. hrsz utak. Itt egy másik brigád dolgozik majd; cső lefektetése, illetve a csatornaárok elkészülte után cserél a két brigád: a „csatornások" jönnek le az 597., ill. 630. utcába, és a „vizesek" mennek fel a 661., illetve a 689. utcába. Ezek után az, aki előbb végez, megy át az 526. utcába, a „Barackos" területére... folytatni a földmunkálatokat. A csatornafektetési munkálatok folytatásáról hamarosan beszámolunk.
A képek a Galériában külön is megtekinthetők.

Lazarét VKT IB
Korábbi hírlevelek:
1. sz. Hírlevél, 2010. február

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch