3. sz. HÍRLEVÉL, 2010. május

Az oldal frissítve: 2010. május 31. 20:16 Újabb fotók az építkezésről! ITT Eredményre vezetett a 2 hónappal korábbi váci DMRV-vel történt tárgyalás. A május 05-én kelt, a DMRV vezérigazgatója által szignált levélben tájékoztatták a VKT-t az alábbiakról. A korábbi 1 m3/telek átlagfogyasztást - elfogadva a VKT álláspontját - 0,7 m3/telek mértékre csökkentette a DMRV. Ez a csökkentett mérték telkenként kb. 120 ezer Ft engedményt jelent a közműfejlesztési hozzájárulásban. Ahogy eddig, úgy most is, ez a mérték egyedi, egylakásos családi házas beépítésre érvényes. Az új átlagfogyasztási érték a VKT fizetési kötelezettségben kb. 22 millió Ft kiadáscsökkentést jelent a tulajdonosok számára. Továbbá újratárgyaltuk a fizetési ütemezést is, melyek szerint 2010. június 30-ig 22.562.500 Ft-ot, 2010. október 30-ig 22.562.500Ft-ot kell utalnunk a DMRV számlájára. Ezen ütemezés a napokban annyiban változik egy újabb egyeztetés kapcsán, hogy május 31-éig kell kifizetnünk 11.280.000 Ft-ot. A további részlet pedig ősszel, októberben lesz esedékes. Ezenfelül megállapodtunk egy olyan, a felső terület vízellátását biztosító műszaki megvalósítás változtatásáról is, amely többletkiadásoktól mentesíti a tulajdonosokat. Néhány szó a fűkaszálásról, amely a napokban igencsak időszerűvé válik. A törvény által előírt gyommentesítési határidő június 15-e. Mivel Lazarét jelenleg munkaterület, ez a feladat a VKT-re hárul, és ebben a témában már intézkedett az IB, hogy június elején minden telek, illetve terület le legyen kaszálva egy vállalkozó által. Kérünk minden tulajdonost, hogy az építkezés miatt ne vállalja magára most a kaszálást, mert az építési területre egyébként is tilos a bejárás. A lekaszált szénára az IB elérhetőségein lehet jelentkezni, és adott, megbeszélt időben biztosítjuk a területre való bejutást az elszállításhoz. A folyó közműépítésről az alábbi tájékoztatást adjuk: A víznyomóvezeték kiépítése minden utcában megtörtént. Jövő héten, június elején történik az elkészült hálózat „összekötése” az élő DMRV-vezetékkel. Egyelőre nem fog folyni víz Lazaréten. Ez csak a hivatalos átadás és nyomáspróba, a rendszerfertőtlenítés, illetve vízvizsgálat után lehetséges. Továbbá a csökkentett kvóta alapján kifizetett közműfejlesztési hozzájárulás is feltétel. Az egyéni bekötések kiépítése a közművesítés első részlete teljes befizetésének függvényében történik meg az érintett tulajdonosok telkein. A csatorna építése a 681., a 689., és a 572. hrsz. utcákban elkészült, a bekötésekkel együtt. Jelenleg a 630. és az 597. hrsz. utcákban dolgoznak az építők. A 630. utcában ismét találkoztak az építők a már korábban fellelt vízérrel, ezért ott nagyobb odafigyeléssel, illetve más technológiával történik az építés egy kb. 50-60 m-es szakaszon. Az 597. hrsz utcában a nagy szintkiegyenlítés miatt kb. 150-200 m3 föld átrendezésére van szükség, ami lelassította a csatornafektetést. Előreláthatólag kb. június 10-12-ére végeznek ezen két utcában is az építők. Majd a már elkezdett építkezést (kb.10 m) folytatják a 426. hrsz utcában. Lásd a Galéria képeit, a fotók 2010. május 28-án készültek. Júniusban további feladatok várnak ránk, mint a vizesárok és környékének rendezése, gabionfalak építésével - az Omninvest elbirtokolt területeinek rendezése, Lazarét Fő út felőli kijáratának földjogi rendezése és a közterület kimérése. Továbbá az osztatlan közös terület (572. hrsz utca) eladásának megoldása. Erre a területre jelenleg több komoly érdeklődő is van. Pilisborosjenő, 2010 május. 30. -JJ- Korábbi hírlevelek: 2. sz. Hírlevél 1. sz. Hírlevél

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch