4. sz. Hírlevél, 2011. június

Tájékoztatás  az  aktuális  ügyekről 1.) A 0128-as útlejegyzés (Miért is torpant meg a beruházás?) 2008. év szeptember hóban kezdeményezte az Önkormányzat a volt szőlősgazdák területének 0128 hrsz. alatti terület útként való lejegyzését. Ezen út kialakítása érintette az elektromos vezeték kiépítésének szakaszát is. Ahhoz, hogy az ELMŰ a területen a munkálatokat megkezdhesse, vezetékjogot kell szereznie. Ennek előfeltétele, hogy az útlejegyzés az Önkormányzat javára megtörténjen. A VKT több mint egy éve az ELMŰ számára befizette a elektromos hálózat kiépítésének hozzájárulási összegét és bízva az Önkormányzatra háruló feladatok öntevékeny elvégzésében nem látta akadályát az elektromos hálózat ez év elején való kivitelezésének. Valószínűleg az IB-vel együtt nagyon sok tulajdonost hideg zuhanyként érte a hír, hogy a 0218-as miatt nem kezdődhet meg az elektromos hálózat kivitelezése. Ahhoz, hogy a Lazaréten az ingatlanok építési telekké váljanak már csak az elektromos hálózat kiépítése szükséges. Egyes tulajdonosok el is adták a lakásaikat, hogy már a nyáron megkezdhessék az építkezéseket. Több tulajdonos elvi építési engedélyt is kapott az ingatlanára. Sajnálatos móson, az Önkormányzat jócskán megkésve, ez év januárjában adta be a Földhivatalhoz a kérelmét. Előtte néhány hónapig még a Küller féle vezetés „altatta” az ügyet. A Földhivatal észlelte, hogy az útlejegyzéssel kapcsolatos feladatokat a 2008.szeptember l-ét követően indult eljárásokra vonatkozóan a 2008. évi XLIX. tv. 38.§. /3/ bekezdése szerint a Kormányhivataloknak kell lefolytatnia. Ezért felfüggesztette az ügyintézést addig, amíg nem kap megerősítést arról, hogy a benyújtott anyag alapján a Földhivatal az ügy elindításakor érvényes törvények szerint eljárhat. Amikor ez tudomásunkra jutott (személyes egyeztetés volt a Földhivatalban 2011. május 4-én), akkor vállaltuk (IB), hogy a Kormányhivatalnál eljárunk az ügyben. Kértük, hogy állásfoglalásukban erősítsék meg, hogy a benyújtott anyag alapján, hogy a Földhivatal az útlejegyzést elvégezheti. A Kormányhivatalnál ugyancsak személyes egyeztetések eredményeként sikerült kb. 2 hét alatt elintézni az ügyet. Az állásfoglalást is személyesen hoztuk el a Kormányhivataltól az ügy gyorsabb intézése érdekében és még aznap kézbesítettük a Földhivatalhoz másolatban, illetve kértük a Kormányhivatalt, hogy eredeti tájékoztatás megküldésével ő is keresse meg a Földhivatalt. Elérkeztünk oda, hogy az útlejegyzés határozatának a kiadását vártuk. Ez ügyben is személyesen egyeztettünk a Földhivatalban. Sajnálatos módon Fehér István IB elnök az illetékes földhivatali osztályvezetőtől azt az információt kapta, hogy az Önkormányzat kérelmét elutasították, mert kétszeresen is elmulasztotta a 6.600.-Ft-os igazgatási díj befizetését. Az első l5 nap után halasztást kértek, de az újabb l5 napot is elkésték. Az Önkormányzat képviselői ezt nem hitték el. Jogi képviselőjükkel a VKT ügyvédje Dr. Csorba Ibolya szóban és később írásban is jelezte a szerintünk helyes ügykezelés módját. A javasolt megoldással szemben az Önkormányzat döntése az volt, hogy az elutasító végzést megfellebbezik, ahelyett, hogy azonnal beadnák az anyagot újra és lerónák ismét a 6.600.-Ft-ot és ezzel egyidejűleg a 10.000.-Ft-os sürgősségi díjat is. A Földhivatal így 8 napon belül el kellett volna, hogy intézze az útlejegyzést. A Jegyző a fellebbezést választotta, a 20.000Ft sürgősségi díj befizetésével. Ezzel együtt a másodfokú földhivatali határozatnál is, ismerve a Földhivatal eljárásait, az elutasítás helybenhagyása várható, hiszen kógens határidőt mulasztottak kétszeresen.  Jegyző asszonynak írott levelünkben hangsúlyoztuk, hogy véleményünk szerint az lenne a leghelyesebb, ha belátná a Jegyző asszony, hogy vissza kellene vonni a fellebbezést és azonnal be kellene adni a kérelmet ismét a Földhivatalnak. Ellenkező esetben további több hónapos csúszások elé nézünk. 2.) Jelzálogjog törlése Mint mindenki előtt ismeretes az Önkormányzattal (2004. március hó 25. napján) kötött Megállapodás biztosítékaként 2005. szeptember hó 19. napján ugyancsak megkötött Jelzálog Szerződés szerint a tulajdonosok ingatlanjaira az Önkormányzat a fejlesztések biztosítására  keretbiztosítási jelzálogjogot jegyeztetett be, mégpedig eltérő összegek meghatározásával. Ma már vannak olyan tulajdonosok szép számmal, akik a bejegyzés szerinti teljes összeget befizették a VKT számlájára és a befizetésük igazolhatóan a terület közműfejlesztésére lett felhasználva. Annak ellenére, hogy a VKT leigazolja a teljes (jelzálognak megfelelő) összeg befizetését a törlésre irányuló okirat kiadását az Önkormányzat megtagadja, azzal, hogy az út még nem kész, és jelzálog nélkül nem lát garanciát az út elkészültére. Az Önkormányzat megfeledkezik arról, és nem akarja figyelembe venni, hogy a 20 db fejlesztésre leadott telek a további fejlesztés fedezetére szolgálnak. Értékük az út beruházási összegével azonos nagyságrendbe esik. Ugyan a VKT IB levélben értesítette az Önkormányzatot, hogy ezen ügyben a tárgyalásokat befejezettnek tekinti és a károkat az Önkormányzatra hárítja át, de miután az Önkormányzat mégis csak elfogadott egy korábban kezdeményezett, de aztán általuk folyamatosan elodázott jogi egyeztető megbeszélést, a VKT IB egy utolsó kísérletet tesz ennek a kérdésnek a rendezésére. Erre kaptuk a június végére időpontot. Az eredményről tájékoztatást adunk ki. Pilisborosjenő, 2011. június hó 20.                                                                                            Lazarét VKT  Intéző Bizottsága Korábbi hírlevelek: 3. sz. Hírlevél 2. sz. Hírlevél 1. sz. Hírlevél

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch