5. sz. Hírlevél, 2011. szeptember

Tájékoztatás  az  elektromos hálózat kiépítésének állásáról Örömmel értesíthetjük a tulajdonosi közösséget, hogy a 0128-as hrsz. földhivatali ügyintézése szeptember 2. hetében lezárult. Ezzel egy olyan – igen rég óta húzódó – ügy végére került pont, amely a lazaréti közművesítésnek ez idáig komoly akadálya volt. Ezzel az elektromos vezetékhálózat terveinek az engedélyeztetése elől is elhárult az akadály. Sajnálatos módon a korábbi önkormányzati vezetés akadályozó tevékenységét a jelenlegi önkormányzati vezetés saját feladatainak fel nem ismerése követte. (Korábbi hírlevelünkben ezt már ismertettük.) Mindez párosult a Földhivatalnál végbement drasztikus létszámleépítés miatti elhúzódó ügyintézéssel. Az elektromos hálózattal kapcsolatos jelenlegi állás és a várható események a következők:
  • A geodéziai munkákkal az ELMŰ elkészült. Az időközben lejárt érvényességű nyomvonal újra záradékolva és újra lepecsételésre került.
  • A tervező átadta a vezetékjogi dokumentációt az ELMŰ tervellenőri csoportjának ellenőrzésre. Amennyiben nem lesz szükség hiánypótlásra, a dokumentációt beküldik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságához. Az ELMŰ tervellenőrzés maximum egy hét. A hivatalnak 45 munkanapon belül kell kiadnia a vezetékjogi engedélyt.
  • Ezzel párhuzamosan a tervező összeállít 6 példány kiviteli tervdokumentációt.
  • A kiviteli tervek birtokában a Hálózati Engedélyes megpályáztatja a kivitelezést. (30 millió Ft felett egyedi pályáztatással lehet a munkákat kiadni.) A pályáztatás kb. egy hónap.
  • Ha megvan a kivitelező és rendelkezésre áll a vezetékjogi engedély, kezdődhet a kivitelezés.
Reméljük, hogy mire mindez megtörténik nem lesz még + 5 fok alatti a hőmérséklet. Ez alatt ugyanis az ELMŰ szakemberei nem dolgozhatnak, nem fektetnek kábelt.   Tűzeset Az Intéző Bizottságnak ismét feljelentést kellett tennie a rendőrségen ismeretlen tettesek ellen, mert több telket is érintő tüzet okoztak szeptember 13-án. Az anyagi kár még felmérés alatt áll. Első látásra két vízóraakna deformálódott a tűztől. Korábban több csatornabeállás fedelét távolították, illetve lopták el. A telkek bekerítése minél előbb javasolt a további hasonló esetek megelőzése érdekében!   Önkormányzati levél Az IB levélben fordult az Önkormányzathoz a megállapodás módosítási javaslatainak előkészítése, illetve az ehhez szükséges képviselő-testületi határozatok meghozatala érdekében. A levél az alábbi lényeges témaköröket érintette:
  • Elkerülő út
  • Csatorna-rákötési díj és fizetésének módja
  • Csatornahálózat üzembe helyezése
  • Közvilágítás
Szándékosan nem érintette a jelzálogjog levételének ügyét, mert azzal kapcsolatban mostanára ígért az Önkormányzat állásfoglalást.   Behajtás A korábbi jegyzői kifogások alapján, korrigálva, az IB ismét leadta az Önkormányzat Jegyzőjének a hátralékban lévő tulajdonosokkal szembeni behajtást kérő levelét. Pilisborosjenő, 2011. szeptember 25-én.                                                                                    Lazarét VKT  Intéző Bizottsága Korábbi hírlevelek: 4. sz. Hírlevél 3. sz. Hírlevél 2. sz. Hírlevél 1. sz. Hírlevél

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch