Gyors hírek

2012. március 24. A VKT IB elektromos hálózat építéséről kapott legfrissebb  információi alapján:  március 26-án lesz a pályázati borítékbontás és a döntés a kivitelező cégről. Várhatólag  húsvét előtt felvonulnak  és április végére befejezik a munkálatokat, és az átadás-átvétel május közepén lesz. A beruházást az ELMÜ saját beruházásaként kezeli, illetve bonyolítja a VKT-val való együttműködés keretén belül. Jó esély látszik arra, hogy pünkösdre mindenki számára elérhető legyen a villanyszolgáltatás. A tulajdonosok további teendőiről, pl. ELMŰ-szerződés, órabekötés,  időben tájékoztatjuk a tulajdonosokat.  Az ivóvízhálózat végleges, üzemeltetésre való átadása szintén májusban várható, miután elkészült a Temető utcai nyomáscsökkentő állomás. Ennek az építése jelenleg folyamatban van, és várhatóan napokon belül kész lesz. A szennyvízcsatorna témában már "történelmet" írunk... A kiépített szennyvízhálózati rendszer az Önkormányzat tulajdonában van, és a DMRV Zrt. üzemelteti. E kettősség sok műszaki, pénzügyi vitára ad okot. A Lazaréten megépült szennyvízhálózat átadás-átvételi eljárásában az Önkormányzat képviselője úgy nyilatkozott, hogy "nem kompetens" azt tulajdonba venni és átadni a DMRV Zrt. részére.  Az elkészült szennyvízhálózat a tulajdonosok teljes költségén, a tulajdonosok saját beruházásaként valósult meg, mely jogerős vízjogi létesítési engedély alapján történt. Ehhez az Önkormányzat kiadta a tulajdonosi hozzájárulását (2009),és ebben a szennyvíztisztítóra való rácsatlakozást is biztosította a tulajdonosok számára.  Ennek keretében nemcsak a tulajdonosi hozzájárulást adta ki, de a  képviselő-testület is határozatot hozott a fenti beruházás háttérfejlesztési hozzájárulásának telkenkénti megfizetetésének pontos összegéről. Jelen elutasítás okaként a kapacitás hiányára, esőzésre, bővítésre, stb.... hivatkoznak. Az igazi indok a korábbi egyeztetések során a Pilisborosjenői meglévő szennyvíz - végátemelő komplex bővítésének a végrehajtása, melyet a DMRV Zrt. már évekkel ezelőtt  előírt az Önkormányzat számára, de most, mint végleges határidőt 2012. június 30.-ban határozta meg.  E bővítés végrehajtása a feltétele a lazaréti szennyvízhálózat DMRT Zrt. részéről történő üzembe helyezésének, melyet az Önkormányzat nagyon egyedi módon próbál értelmezni.... Ezzel szemben a pilisborosjenői szennyvíztisztító a Lazarétről keletkezett szennyvizek befogadására képes úgy, ahogy azt a tulajdonosi, szakhatósági hozzájárulásban megadta az Önkormányzat és a KT kiadta a határozatát, melyre kiadta a KDV VIZIG a vízjogi létesítési engedélyt. Azt hogy kiadta az Önkormányzat a rákötési engedélyt a tulajdonában álló tisztítóra, megerősítette  a szennyvíztisztító építője, a BIOGEST Általános Víztechnikai kft. is. A végátemelő megépítésére nincs pénze az Önkormányzatnak, és próbálja kényszerhelyzetbe hozni a lazarétieket, akik nemcsak a víziközműveket fizetik, hanem minden mást, még azt is, ami Önkormányzati  feladat lenne (pl. közvilágítás), de a 2004-ben aláírt Megállapodás köti a tulajdonosokat.  ...Hogy a napi dolgokat is hozzákapcsoljuk e témához, a minapi közmeghallgatáson egyáltalán nem volt szó, sem az általános gazdasági, sem a pénzügyi beszámolóban az átemelő problémájáról, pénzügyi biztosításáról, pedig alig 2-3 hónap van hátra a határidőből!  Annál inkább szó volt a kb. 260-280 millió Ft-ból megépíteni tervezett és pályázat útján megépítendő második óvodáról, mely 2 év alatt épülne fel. Szintén többször említette polgármesterünk a lazaréti elkerülő utat, annak hamaros megépítését,  de hogy ki, és miből... - arra nem volt válasz... VKT IB

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch