Nyílt levél Küller János polgármester úrhoz

Tisztelt Polgármester Úr!  Néhányan, pilisborosjenői lakosok, úgy döntöttünk, hogy a 2010. szeptember 15-én 18 órakor megtartott tájékoztatóján elhangzottakról informáljuk az összes lazaréti tulajdonost, továbbá a falu lakosait is. A lakosság tájékoztatása azért vált fontossá, mert a fejlesztendő területekkel kapcsolatos bármilyen történés döntően befolyásolja az itt élők életminőségét,és mindennapjait, akár érintettek személyesen a fejlesztésekben, akár nem. Az ott elhangzottakról szerettünk volna hangfelvételt készíteni, de ehhez Ön sajnálatos módon nem járult hozzá. Egy vezető legyen toleráns, figyelmes, udvarias… Ön ennek ellenére minősíthetetlen hangnemben fordult a szólni kívánó ügyvédnőhöz.  Sem a foglalkozásával, sem a végzettségével nem szükséges azonosulnia, de a korának, illetve mint nőnek is kijárt volna az alapvető tisztelet. Ön, ahogy ahhoz már évek óta hozzászoktunk, ismét csúsztatott. A Lazarét tulajdonosainak kiküldött meghívók érthetetlen módon csak az Ön szűk baráti körének lettek kikézbesítve, valamint néhány, még hezitáló VKT-tagnak. 97 telektulajdonos semmilyen értesítést nem kapott az Ön diszkriminatív, közösséget megosztó magatartása miatt. Érthetetlen számunkra, hogy Ön, és a megjelent (mindössze 14 fő) miért gondolják, hogy képesek és jogosultak döntést hozni helyettünk? A meghívón szereplő „Lazaréti telektulajdonos” megnevezés így nem helytálló, hisz közel 100 fő nem kapott értesítést, olyanok, akiknek szintén joguk lett volna részt venni a találkozón. Úgy érezzük, súlyosan sérült lakóhelyünkön a demokrácia, az etika, és a „vezetőtől” elvárható tisztességes és jogszerű magatartás, mely a választások előtt ismét megkérdőjelezik az Ön alkalmasságát. Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot és Önt is, hogy a Lazarét fejlesztésével kapcsolatban nincs „kialakult helyzet”, a munkálatok és azok szakhatósági átvétele a terveknek megfelelően (bár néha akadozva) halad. Tény azonban, hogy Ön, Polgármester Úr, a kezdetektől akadályozza a munkákat. Mindent megteszünk, hogy a jogsértésekért és törvénytelenségekért elégtételt szerezzünk, és kapjunk. Társulásunk rendelkezik bonyolítóval és generálkivitelezővel, ezért az Önkormányzatnak a VKT érdekeltségi területén már csak a 2004-ben kötött „MEGÁLLAPODÁS” értelmében sincs joga döntéseket hozni. Ezt a megállapodást anno Önök szerkesztették úgy, hogy az Önkormányzat nevére se tudjon hivatkozni szükség esetén a Tárulás. Ez a megállapodás azonban az Önkormányzat számára sem lett kedvező, hisz kizárta saját magát a megvalósításból azzal, hogy minden létező terület fejlesztésére a tulajdonosok által létrehozott társulást kötelezte. Talán erkölcsi hasznot is hozhatott volna az Ön és az Önkormányzat számára, ha az utak kiépítésében szerepet vállalt volna, ezáltal könnyítve a tulajdonosok terheit. A Cégbíróság, látva az ellehetetlenült helyzetet, egyértelműen döntött a megalakulás jogszerűségéről. Az Ön „segítségéről”  - köszönettel - lemondunk! Tevékenysége annak a tulajdonosi körnek a megosztására irányul, amelynek 2004-2008-ig az élére is állhatott volna, akár a megállapodás módosításával. Egy korábbi beszélgetés során elhangzott félelme, miszerint: „attól félek, hogy a tulajdonosok nem fognak fizetni” - alaptalan volt, hisz a tulajdonosi többség az anyagi hozzájárulásokat is felvállalta. Az eltelt évek során keletkezett, külső szakértő által felmért, tulajdonosokat érintő károk mára elérik a 270 millió forintot, ez az összeg önmagáért beszél. Egy vezetőnek tudnia kell, hogy mikor cselekszik helyesen. Azt mondja egy bölcs mondás :„aminek nem tudod az elejét venni, annak állj az élére” - ezt Ön is megtehette volna már. A legutóbbi falugyűlésen az Ön szájából hangzott el: „Úgy döntöttünk, hogy tényleg csinálni kellene valamit”. Azt nyilatkozta, hogy az Önkormányzat 850 milliós hitelt vesz fel, mely megközelíti a falu egész éves költségvetését, és a Társulás kapna belőle (Lazarét tulajdonosok). Javasoltuk volna, amennyiben a falu lakosságának a véleménye is számít, szervezni egy falugyűlést ,és ezt a kérdést megszavaztatni, kitérve persze részletesen a felhasználás kimutatására is! Ön elvárja, hogy szüntessük meg a perfeljegyzést a 19 ajándék telekről és még adjuk oda a másik 19 osztatlan közös telket is jelzálog fedezeti alapjául, ezért a 150 millió forintért „cserébe”. Bízunk benne, hogy a tulajdonosi közösség mielőbb megérti, ha előfinanszírozza a fejlesztést, az - Ön által kért - 38 db telket értékesíti, közművesített telkenként 20 millió forintért, az 760 millió forint bevételt jelent, amivel mindenki felé szigorúan, a Földhivatalban nyilvántartott tulajdonosi arányban elszámolunk. Ebben az esetben a tulajdonosi közösség „fizetnivalója” majdnem null-szaldóssá válik. Természetesen, ebben a kérdésben is a Közgyűlés dönt. (Megjegyzés: Ürömben 30 millió forintért adható el közművesített telek.) Még néhány szó, az Ön által vezetett hivatal furcsaságairól, „hozzáértéséről”:
  • Nekünk kellett a jegyző kezébe adnunk a szakhatóságoktól érkezett ügyiratok másolatát, mert az eredeti érdekes módon mindig elveszett, főleg, ha abban érintettek vagyunk.
  • A nem megfelelően kivitelezett utakat elfogadták.
  • Csapadék után élhetetlen körülmények vannak a faluban. Az esőzések elöntenek mindent és mindenkit, 12 éve nyoma sincs a felszíni csapadékvíz-elvezetés rendszerének, de még az átereszeket sem képesek tisztán tartani.
  • A falu bejáratát „díszítő”, Weindorfra utaló, gyommal teli félig elkorhadt hordók a feudalizmus időszakára emlékeztetnek.
  • A közterületek lekaszáltatása, gyommentesítése, tisztántartása mind-mind hiányoznak a kötelező tevékenységei közül.
Tisztelt Polgármester Úr! Egy közösséget szolgálni kell, nem pedig basáskodni felette. Hol van az a Küller János, akire még annak idején bizalommal tekintettünk? Igazán mindenki számára jobb lenne, ha a falujáért tenne meg mindent, ami csak erejéből telik. Megfelelő vezetési stílussal igen sok vállalkozó helyezné vissza telephelyét a faluba, és ezzel az adómilliók az Önkormányzatunkat, így a falunkat is gazdagítanák. Kérjük, legyen újra önmaga, és szolgálja újra szülőfaluját tisztességgel, becsülettel! A Lazarét vezetésének nincsenek titkai, ezért is kértük fel Király Tibor urat Ellenőrző Bizottságunk elnöki tisztségének ellátására. Király úr szaktudása, tisztessége, mentalitása (még ha most Ön mellett foglal állást) számunkra példás. Poteczki Marikától korrekt módon megkaptunk egy viszonylag pontos elszámolást, amin igen érdekes tételek vannak az akkori IB vezetését érintően. A kampányújságjában megfogalmazta: „Hiszem és vallom: egymásért jöttünk a világra”. Kérjük, ne csak higgyen és vallja ezt, de tegyen és éljen eszerint úgy, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá váljon. A további együttműködésünkben csak reménykedni merünk… Bízva egy szebb és élhetőbb jövőben, Társulásunk a mindenkori polgármesterrel tárgyalókész, de elvárjuk, hogy tisztességes, törvényes és nemcsak a Társulás, de egész Pilisborosjenő érdekét tartsa szem előtt, és munkáját a szerint végezze.                                                                                                          Lazarétiek, akik a FALU jövőjét komolyan gondolják

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch