Szégyen-gyalázat!

Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi dokumentumokat:
1. KORMÁNYHIVATALI ÁLLÁSFOGLALÁS, 2013. NOVEMBER

Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály, 2013. november 28.
A Kormányhivatal állásfoglalából egyértelműen megállapítható, hogy Pilisborosjenő Önkormányzata a szennyvízcsatorna rákötési díj kivetése kapcsán törvénysértést követett el! Az Önkormányzat ezen határozatával túllépte hatáskörét, és a Kormányhivatal szerint jogtalanul vetette ki és állapította meg (2013. január 1. napjától) a szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna hálózat érdekeltsége egységeként fizetendő hozzájárulást és annak mértékét.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29.§ (1) bek. szerint "fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet. (...)  Törvény szennyvízcsatornára való rákötésért fizetendő hozzájárulás önkormányzati rendeletben történő megállapítására nem ad felhatalmazást. (...) A vizsgált önkormányzati határozatban (KT 105/2012 (VII.4.)) megállapított fizetési kötelezettség előírása sem önkormányzati rendeletben, sem képviselő-testületi határozatban nem lehetséges." 
"Az előbbiekben ismertetett jogszbályi rendelkezések alapján leszögezhető, hogy az önkormányzat képviselő-testülete nem jogosult  szennyvízcsatornára való rákötésért fizetendő hozzájárulás (illetve bármely más névvel illetett pénzösszeg) megállapítására, tekintve, hogy a közművezetékre utóbb rákötni szándékozóval nem az önkormányzat, hanem a szolgáltató áll közvetlen kapcsolatban."

2. KORRIGÁL AZ ÖNKORMÁNYZAT! De ezzel még nincs befejezeve... részünkről
(ÚJ!)
KT-határozat, 2014. január 28.

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch