TÁJÉKOZTATÁS

Oldalfeltöltés időpontja: 2012. szeptember 14. 19:10 Tisztelt Lazaréti Tulajdonosok! Sajnálatos módon ismét Pilisborosjenő Község Önkormányzata jegyzőjének és (még sajnálatosabb módon) polgármesterének károkozással járó tevékenységéről kell beszámolnunk. Tesszük ezt egyrészt azért, hogy minden tulajdonos láthassa azt a szakmai dilettantizmust, ahogy az ügyeinket az Önkormányzatnál kezelik (amikor ugyan egyáltalán kezelik), és tesszük ezt azért is, hogy a leendő telekvásárlóknak ne kelljen ugyanazokat a felesleges bürokratikus bugyrokat megjárni, mint amelyet egyik tulajdonostársunkkal az Önkormányzat jegyzőnője megjáratott. Az alábbi anyagot az érintett tulajdonostársaink jóváhagyásával adjuk közre. 1. Pilisborosjenő Önkormányzat legyzője, Hegedüsné Dr. Hovánszki Tímea az Önkormányzat és a képviselő-testület részére olyan tartalmú közlést adott, miszerint írásbeli anyaggal bizonyítja be, hogy Lazarét területén a jelzálogjoggal terhelt ingatlanok adásvétele során az ő ellenjegyzése elengedhetetlen feltétele a tulajdonosi változás bejegyzésének. Ezzel szemben a tényállás a következő: A lazaréti ingatlanokra a tulajdonosok és az önkormányzat között létrejött megállapodás alapján az önkormányzat – a közművesítési feladatok teljesítésének biztosítékaként – jelzálogjogokat jegyeztetett be a külön íven szövegezett jelzálogjogi szerződés alapján. A jelzálogjog biztosítékaként „elidegenítési és terhelési tilalmat” viszont NEM létesítettek, ilyen tartalmú bejegyzés nem történt az ingatlan-nyilvántartásba. Történt pedig ez azért, hogy az ingatlanok forgalomképességét a fejlesztési, közművesítési feladatok elvégzése alatt ne akadályozzák meg. 2. A területen történt adásvételek során a Buda Környéki Földhivatal a törvényes keretek között végrehajtotta és határozatával bejegyezte az új tulajdonosokat. A Földhivatal gyakorlata szerint, ha az ingatlant jelzálogjog terheli, az adásvételi szerződés érvényes lesz a terhek fennmaradása mellett is, a jelzálogjog jogosultjának nem kell a hozzájáruló nyilatkozata. A vevő ezzel a teherrel vásárolja, illetve vásárolta meg az ingatlant, és a tehermentesítési kötelezettség reá szállt át. Amennyiben az ingatlan tulajdoni lapján elidegenítési és terhelési tilalommal is találkozhatnánk, a bejegyzett tilalom fennállásának ideje alatt megkötött szerződés semmis lenne, és a Földhivatal is elutasítaná a bejegyzés iránti kérelmet. De Pilisborosjenő lazaréti ingatlanjai esetében NEM ez történt. 3. Annak érdekében, hogy a fentiekben bemutatott jegyzői – téves – álláspont elkerülhető legyen, és a tulajdonosok az ingatlanokat zavarmentesen tudják eladni, illetve megvásárolni, szükségessé vált a Kormányhivatal Földhivatala állásfoglalásának kikérése, mert a képviselő-testület és a polgármester ebben a körben nem tudtak megnyugtató módon dönteni. A VKT IB tehát 2012 júliusában a Kormányhivatal Földhivatalának állásfoglalását kérte az ügyben. 4. A Kormányhivatal a konkrét ügyben nyilatkozni nem tudott, mert szervezeti felépítése, hatásköre erre nem jogosította fel, de véleményét írásban közölte. Állásfoglalásukat – amelyet az Önkormányzat és képviselő-testület tagjai is megismerhettek – a honlapon már korábban közzétettük (most ismét közreadjuk). 5. Ennek ellenére a jegyző asszony fellebbezést nyújtott be az egyik ügyben (az I. fokú) Buda Környéki Földhivatal határozata ellen (a jegyző fellebbezését is közreadjuk), és vártuk a II. fokú Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala határozatát. A határozat megérkezett! A Jegyző fellebbezését elutasították. (Lásd a mellékletben.). A tulajdonosoknak időközben kára keletkezett. Ezen kárt a Jegyzőnek (és az aláíró polgármesternek is) meg kell térítenie, különös tekintettel arra, hogy az utolsó képviselő-testületi ülésen a jegyző maga volt az, aki vállalta a kár személyes megtérítését, miközben tovább sértegette az érintett tulajdonost. (Ezen testületi ülés jegyzőkönyvét, ha birtokába kerülünk, szintén közreadjuk.) Azok számára, akik még nem értesültek róla, itt el kell mondjuk, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete 2 évi – talán nem túlzás azt mondani – meddő tevékenysége után jelentős részben lemondott posztjáról. A fentiek alapján – mivel a jelzett fellebbezést a polgármesterrel is aláíratta a jegyző – felmerül bennünk a kérdés: vajon tényleg nekik kellett lemondaniuk? Hiszen a képviselő tagok a falujukért lelkesen tenni akaró polgárok voltak még két évvel ezelőtt. Mi törhette így meg őket? Elég, ha körbenézünk, kikkel kellett együtt dolgozniuk. És még két gondolat… – Érdekes, hogy ha a hatósági ügyek a jegyzőhöz tartoznak, akkor a hatósági rendszerben keletkezett anyagokat a polgármester miért is írja alá? – Véleményünk szerint nem kétséges, hogy az Önkormányzat jogi képviselete is kártérítéssel tartozik, mert felhívás ellenére is mindvégig a jegyzői álláspontot képviselték, illetve azt erősítették. Pilisborosjenő, 2012. szeptember hó 13. napján A VKT IB képviseletében: Fehér István IB-elnök MELLÉKLETEK (letölthetők):
CsatolmányMéret
kormanyhivatali_allasfoglalas_kerese.pdf60.85 KB
kormanyhivatal_tajekoztato_2012.aug_.01.pdf897.33 KB
jegyzo_fellebbezese.pdf692.11 KB
jegyzoi_fellebbezes_elutasitasa_2012_szeptember.pdf288.3 KB

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch