Tisztelt Polgármester Úr!

Az oldal frissítve: 2010. szeptember 14. - 11:08
         BALDÓCINÉ DR. CSORBA IBOLYA
   
Iroda: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 74. III/22
     Levelezési cím: 1554 Budapest, Pf:30.
     E mail: drcsorbaibolya@t-online.hu
     Tel: 329-7491 Tel./Fax: 350-1176 Mobil: 30/949-9068
          KÜLLER JÁNOS
          Polgármester Úrnak

          PILISBOROSJENŐ
          Fő út 16.
          2097

Tisztelt Polgármester Úr!                                                    Budapest, 2010. szeptember hó 12.

A Pilisborosjenő - Lazaréti Viziközmű Társulat (továbbiakban: VKT) és a LAZARÉT területén tulajdonrésszel bíró ingatlantulajdonosok képviseletében az alábbi körben keresem meg Polgármester Urat:
1.) Mint Ön előtt is ismert, a lazaréti tulajdonosok 2004. év március hó 25. napján MEGÁLLAPODÁS-T kötöttek a Pilisborosjenő Község Önkormányzatával a Pilisborosjenő község területén elhelyezkedő LAZARÉT területének fejlesztésére.
2.) Egyes tulajdonosok, miután sok éven keresztül a fejlesztésekből semmi nem valósult meg, és azt tapasztalták, hogy az Önkormányzat a hivatkozott MEGÁLLAPODÁS-sal szemben intézkedik, pert indítottak a hivatkozott megállapodás tárgyában.
3.) Mindaddig, amíg a pert, illetve a MEGÁLLAPODÁS-ban foglaltakat, a tulajdonosok által támadott tartalmat a bíróság nem bírálja el, addig Önnek nincs joga arra, hogy a tulajdonosok felé olyan közlést közvetítsen, mely szerint „jogosítva vagyunk arra, hogy..............."!
A Megállapodás szerint Önök kizárólag együttműködésre jogosultak, de sem kivitelezésre, sem bonyolításra nem jogosultak. Jogosultak azonban az együttműködésre, az engedélyek akadályoztatása helyett azok kiadására, a beruházáshoz nyújtandó segítség körében a pályázatok aláírására stb.
Ezért tehát a 2010. szeptember hó 15. napjára (nem minden tulajdonost értesítve) összehívott tájékoztatóját kérjük, halassza el, ne tartsa meg, vagy ha megtartja, akkor valamennyi tulajdonost hívja meg. Nincs abban a helyzetben, hogy diszkriminációt alkalmazzon, illetve az egyenlő elbírálás elvét mellőzze.
A VKT és a tulajdonosi közösség is már több esetben bejelentették kárigényüket, amelyet kiegészítenek az újabb megosztó tevékenységének eredményeként keletkező kárral. Ezt természetesen személyével kapcsolatban is külön kívánják a tulajdonosok érvényesíteni.
Tisztelettel:
a VKT és egyes tulajdonosok képviseletében:
Baldóciné sk.
 
 
 

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch