Végjáték a falu jegyzője és a VKT között...

Pilisborosjenő Jegyzője és Pilisborosjenő-Lazarét VKT kapcsolatáról Feltöltve: 2012. május 31. Beszámoló a Jegyző VKT-val szemben kifejtett tevékenységéről 2011. évben a VKT Intéző Bizottsága több esetben kérte a Jegyzőt, hogy az érdekeltségi egységek alapján kivetett és meg nem fizetett közműfejlesztési hozzájárulásokat hajtsa be az érintett lazaréti telektulajdonosoktól. A Jegyző több körben, újabb és újabb hiánypótlásokat kért a VKT IB-től, mégpedig oly módon, hogy azokat újabb és újabb közgyűlésekkel kelljen pótoltatni. A legváltozatosabb kifogások mögé bújva tagadta meg a behajtás megkezdését. Folyamatosan azzal „zárta le” az ügyet, hogy „nincs jogalapja” a behajtás megindítására. Hiába hívták fel a figyelmét szakjogászok (például: Dr. Szikinger alkotmányjogász is), hogy a jogalapot neki kell megteremtenie, mégis számtalan jogszabály megtévesztő felsorolásával odázta el a behajtást érintő intézkedéseket. Mindezzel komoly kárt okozott a fejlesztési hozzájárulást rendben befizető tulajdonosi körnek. Mindeközben a Jegyző és az Önkormányzat jogi képviselői a VKT jogi képviselője vonatkozásában összeférhetetlenséget  jelölt meg az ügyintézések során. Közölték, hogy a VKT jogi képviselője nem lehet jelen az önkormányzati egyeztetéseken, és nem célszerü közremüködnie  a magánszemélyek szerződéseinek  kötésénél sem. A Bp-i Ügyvédi Kamara állásfoglalása szerint nincs összeférhetetlenség. Tehát a VKT jogi képviselőjét így sem tudta az Önkormányzat távol tartani az ügyintézésektől. Több mint 10 oldalas memorandumot fogalmazott meg, amelyet száznál is több tulajdonos részére, illetve különböző hatóságoknak (KÖVIZIG, Bíróság, Rendőrség) is megküldött. Utólag elmondható, feleslegesen és  eredménytelenül… Több új tulajdonos részére adott megtévesztő és minden valóságalapot nélkülöző felvilágosítást. Például: több száz milliós tartozása van a VKT-nak, vagy, hogy nincs jogviszonyban az Önkormányzat és a VKT, illetve a telkek adásvételi szerződéskötései során az ő ellenjegyzése nélkül a tulajdonjog nem jegyezhető be. (Megj.: Nem kell a KT elé vinni a szerződések jóváhagyását, hiszen azóta is folyamatosan jegyzi be a tulajdonjogokat a földhivatal e nélkül.) Továbbá arra is buzdított egy új tulajdonost, hogy bontsa fel az adásvételi szerződést az általa javasolt ügyvéd (Dr. Torma Anikó) közreműködésével, és forduljon a rendőrséghez stb. E cselekedet hatására az érintett tulajdonosok megkeresték a VKT IB-t is, és ismertették a Jegyző ténykedését, amely a VKT IB számára már nem volt sem meglepetés, sem tolerálható. A Jegyző azzal tette fel az i-re a pontot, hogy 2012. április 16-án, idézés és felhatalmazás nélkül, megjelent egy a lazaréti fejlesztéseket ellenző Oláh-Illésy-Bánfiné és társai összevont per tárgyalásán, – állítása szerint – MINT MAGÁNEMBER. Itt sárga post-it cédula átadásával továbbított információt a VKT-t perlők ügyvédje részére. Ez volt az utolsó csepp a pohárban! Minden, a fentiekben említetett eseteket alátámasztó irat átadásra került a Kormányhivatal részére, ahol belátták, hogy a Pilisborosjenői Önkormányzatnál kialakult „állapot” nem tartható fenn tovább, és a VKT IB írásban beadott kérelmére a behajtási ügyintézést átették egy másik hatósághoz. Eközben a Jegyző – feltehetőleg értesülvén a lépésről – gyorsan írt a Kormányhivatalnak egy iratot, amelyben bejelentette az elfogultságát és kérte, hogy helyezzék át a behajtások ügyintézését más hatósághoz. Megjegyezzük, hogy szóban több IB tag füle hallatára korábban kijelentette, hogy ő nem elfogult. Tény, hogy nem a Jegyző volt az, akinek az intézkedése következtében az ügy máshova került, hanem az ügy károsultjainak a kérelme alapján tették át a behajtások ügyét más hatósághoz. Ez az állítás a Kormányhivatallal történt levelezés dátumaiból egyértelműen kiderül. Honlapunkon még május elején hírt adtunk az eseményről, és közzétettük a Kormányhivatalnak írt levelünket. Lásd: http://www.lazarét.hu/levelesladankbol Ide már csak egy szó illik: „szánalmas”. Sajnálatos lenne, ha minden, illetve más Lazarétet illető ügyben is további kormányhivatali intézkedést kellene kérnie a VKT IB-nek. Véleményünk szerint a Képviselő Testület nem engedheti meg magának, hogy ne ismerje fel alkalmazottja károkozó tevékenységét és ne lépjen fel ellene! Azt gondoljuk, hogy elérkezett az idő saját maguk és a település valamennyi polgárának, a lazaréti tulajdonosok védelme érdekében, hogy a Jegyzővel megértessék, neki a falu érdekét kell szolgálnia, nem pedig egy kisebbségi csoportét, amely mindent megtesz, hogy a lazaréti fejlesztés ne tudjon megvalósulni, befulladjon. Az új kijelölt hatóság nevét későbbiekben közöljük. VKT IB

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch