VKT tervez, Önkormányzat végez...

1. Utcanevek – érdekes dolgokkal Február elején jutott tudomásunkra, hogy a KT megszavazta Lazerét utcáinak neveit. A nevekre még október hónapban javaslatot tettünk, melyeknek a KT kb. felét fogadta el. A többi utcanév helyett új javaslatokat fogadtak el.  Az eljárás furcsasága, hogy a VKT-val senki nem egyeztetett pótlólagosan, sőt nem is értesítették, hogy jelentős mértékben eltérő elképzeléseket terveznek elfogadni az önkormányzati oldalon. Senki nem tájékoztatta a VKT-t a várható KT-ülés időpontjáról, mint az utolsó demokratikus fórumról a döntés előtt… Így születhetett olyan meglehetősen irritáló elnevezése Lazarét egyetlen főutcájának, hogy  „Őzláb  út”.  Ez lett a középső gerincút leendő neve, ahova az összes utca csatlakozik... (Komoly szellemi kapacitást köthetett le a kitalálójánál, de azért örülünk, hogy legalább nem a „Malacfarok” jutott eszébe…) Az alábbiakban közzétesszük  a témában a VKT IB múlt évi javaslattevő levelét, és az ez évi kifogásoló levelünket is, melyet Jegyző asszonynak küldtünk. A VKT IB Önkormányzatnak írt múlt évi levele az utcanevek ügyében A VKT IB ez évi kifogásoló levele a Jegyzőnek Lássák és döntsék el Önök is  – még ilyen egyszerű kérdéskörben is – mennyire  vesznek minket komolyan a Hivatalban. Annyival megtisztelhették volna Lazarét leendő lakosait, hogy az általuk javasolt utcaneveket elfogadják vagy legalábbis konzultálnak erről az érdekeltek képviselőivel... 2.  Egy egyszerűnek tűnő „ügy”: közúti becsatlakozás Még mindig nem oldódott meg Lazarét közúti csatlakozásának, bejáratának az ügye.  Ez a jelenlegi felvonulási terület, a terep őrzőinek konténerével.  Az ingatlan egy magánszemély tulajdonában van, és az Önkormányzat kötelessége lenne a terület újrahatárolása és lejegyzése, kisajátítása.  Ebben a témában is nézetkülönbség van a Hivatal és a VKT között, ezért a VKT kikérte az illetékes Kormányhivatal álláspontját. Mint kiderült, a Kormányhivatal álláspontja megegyezik a VKT évek óta hangoztatott véleményével… Mint több más témában is, ez esetben is a Hivatal oldalán van jelenleg a „labda”. A Jegyző asszony és műszaki osztály a kormányhivatali állásfoglalás után várhatóan felülbírálja korábbi álláspontját, és hamarosan pozitív döntésre számíthatunk ez ügyben.  – Nem értjük miért kellett két kört „futni” e témában, miért kellett két értékbecslést megfinanszírozni. Közben eltelt 12-16 hónap (!), és a Kormányhivatal levelére reagál a hivatal, egy tulajdonosi releváns szakmai véleményt pedig elutasít…  3. Szennyvíz és ami attól elválaszthatatlan: „kinek a kenyere”?
  • A  DMRV  kérésének megfelelően, március hónapban beszereljük a Temető utcánál a  2 db nyomáscsökkentőt.  Ezt korábban a DMRV nem kérte, de az őszi műszaki ellenőrzésnél  rákerült a „kívánságlistára”, mint szükséges műszaki igény. További tervbe vett téma: minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a szennyvízrákötést biztosítsuk, a jelenleg és a várhatóan  tavasszal munkát elkezdő 10-12 építkező tulajdonos számára.  Ehhez az első teendő a DMRV által  már évekkel ezelőtt is jelzett, az Önkormányzattól  megkövetelt tisztítótelepi átemelőszivattyúk cseréje, melynek mindenekelőtt meg kell megtörténnie. A tisztítótelepen más karbantartási műveleteket is el kell majd végezni.  A telep  ismét megkapta a 2 éves használati engedélyét.
Ez esetben ismét ingoványos terepen járunk, amelyről sajnos kevés jó hírt hallottunk, tudomásunk szerint az Önkormányzat ugyanis nem lesz képes határidőre eleget tenni a DMRV igényeinek. Reméljük, tévesek az információink, és hamarosan csak cáfolatokat fogunk hallani mindezzel kapcsolatban, ámbár, mint tudjuk, a tények makacs dolgok, gyakorlatilag évek óta semmilyen előrelépést nem tett eddig az Önkormányzat ez ügyben.
  • Szintén várják a tulajdonosok, a VKT az Önkormányzattól az információkat, tudniillik hova és miként fizethetik meg a tulajdonosok a rájuk háruló szennyvízrákötési díjakat... (Pl. alszámla.) Sajnos, kevéske kis reményt nyújtott az elmúlt hónapokban, amikor a Hivatal prominens tisztségviselője szájából mindössze annyit lehetett hallani (azt azonban  hangosan és sokszor ismételve): „nem állunk jogviszonyban”!
  • A villanyhálózat kiépítéséről, a közvilágítás megvalósításáról reméljük, még március közepéig aktuális tájékoztatást tudunk adni.
  • Az útépítésről: Leendő építkezők folyamatosan keresik fel a VKT IB -t, hogy az útépítést szorgalmazzák.  Ebben két utca  tulajdonosai a legagilisabbak.  Az IB nyitott az igényre, és minden segítséget megad, ha  a tulajdonosok  az anyagi hátteret is biztosítják ehhez. 
Terveink közt szerepel, hogy a jelzett két utcában az úttükör kiszedése után a végleges és teljes rétegrend 80%-át  elkészíttetjük. és egy használható, terhelhető szilárd (kő- és betonzúzalék) utat biztosítunk a leendő építkezőknek.  A végleges két felső réteget ősszel vagy egy év múlva raknánk fel. Az első ütem egy telekre eső várható költsége nagyban függ az érdekeltek számától. Ezzel együtt szeretnénk megvalósítani a csapadékvíz-elvezetést és az elektromos munkákat is.  

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch