Kutya ugat, a karaván halad...

...de vajon mikor lesz vége a csaholásnak?
Egy mozgalmas hónap (2013. szeptember) eseményei.
- Jegyzői ténykedések és kioktatások egy igen egyszerű vagyonátruházási eljárás elé... - miheztartás végett? - 2013. szeptember 5.
- Paksi Imre polgármester tájékoztatja a VKT-t a szennyvízközműrendszer tulajdonba vételének jogszabályi alapjairól - 2013. szeptember 9.
- A VKT elnökének válasza a jogszabályban található fogalmak értelmezéséről, ú. m. önkormányzat mint  ellátásért felelős, az ellátásért felelős kötelezettsége, vagyonátruházási és víziközművel kapcsolatos megállapodási kötelezettség stb. - 2013. szeptember 12.
- Az előző levél folytatása a polgármester előtt álló választási lehetőségekről, a falupolgárok megbüntetéséről vagy megjutalmazásáról avagy a törvények ismeretéről -2013. szeptember 16.
- A Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatása arról, hogy "az ellátásért felelős köteles az átruházáshoz hozzájárulni, ha a beruházás megvalósításához annak megkezdése előtt írásban hozzájárult. (Vksztv. 8.§ (3)." - 2013. szeptember 17.
- Polgármesteri szóvirágok: az Önkormányzat támogatásáról biztosítja a közigazgatási területén folyó közművesítési munkálatok megvalósulását, de ... minthogy a szennyvízcsatorna tulajdonba vételének ügye a képviselő-testületi 2013. szeptemberi munkatervében nem szerepelt, a 2013. október 7-i javasolt és kért tulajdonba adási eljárás lefolytatását nem tartja alkalmas időpontnak.... - 2013. október 7.
HOGYAN TOVÁBB?

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch