Levél Újévre

A VKT IB  folyamatosan napirenden tartja a szennyvíz-közműfejlesztési hozzájárulás ügyét úgy a Társulaton belül, mint az Önkormányzat felé. Már számos levél született e tárgyban, de sajnos, az Önkormányzat negligáló magatartása miatt eddig előrehaladás nem történt.   Most ismét "nekifutottunk" e témának. A múltbéli tényeket és napi szakértői álláspontokat felhasználva közzétesszük honlapunkon azt a levelet, melyet az IB most - postai úton - megküld az Önkormányzat polgármesterének és képviselő-testületének. Fontosnak tartottuk ügyvédünkkel egyeztetett álláspontunkat - a diszkriminációmentes elbírálás érdekében - részletesebben kifejteni, és a vonatkozó jogszabályok értelmezésével együtt leírni, elmondani a helyzet tisztázása érdekében. Reméljük, a Testület - a helyzet valamennyi jogi aspektusát figyelembe véve - átértékeli korábbi döntését, és mind a lazarétiekre, mind más falubéli tulajdonosokra nézve méltányos döntést fog hozni.  Tesszük ezt azért is, mert szeretnénk egyben emlékeztetni is az Önkormányzat testületét saját korábbi határozatára, melyben Lazarét ügyét kiemelten fontosnak tartotta (201/2010. (X. 20.) KT határozat).   Mellékletek: 1. Levél az Önkormányzat polgármesterének és képviselő-testületének a szennyvízközmű-hozzájárulás ügyében hozott határozata tárgyában ("Újévi levél") 2. A VKT 2012. december 14-i beadványa, melyet a KT-ülésen nem terjesztettek elő, így nem kapott rá választ   .

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch