Levelesládánkból...

A Víziközmű Társulat levele! Pest Megyei Kormányhivatal                                   Hatósági Főosztály 1052 Budapest Városház utca 7. Tisztelt Hatósági Főosztály! A Pilisborosjenő-Lazarét Víziközmű Társulat képviseletében tisztelettel bejelentjük, hogy a Lazaréti ügyek intézéséből való kizárását Pilisborosjenő Község Önkormányzatának és Jegyzőjének azonnali hatállyal kérjük. Kérjük ehhez figyelembe venni a T. Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya XIV-B-030/00611-6/2012, Ügyintéző: (név) 2012. április hó 17. napján kelt tájékoztatását, amelyben Önökhöz teszik át kérelmünket. Indokolásként előadjuk, hogy a 2012. 04. 16. napján idézés nélkül megjelent az Önkormányzat Jegyzője a Víziközmű Társulat ellen fellépő  /Felperesi/ tulajdonosi közösség  és a VKT  között folyamatban levő perben. A Jegyző a tárgyalás során sárga papírdarabra rögzített információt adott át a VKT ellenes Felperesi közösség részére. A papírdarabot a felperesek egymásnak továbbadva láncolatban Dr. Tormáné Dr. Tóth Anikó felperesi ügyvéd felé adták tovább. Ezzel egyidejűleg a Jegyző tanújelét adta annak, hogy a VKT ellen működik és a VKT ellen még a perekben is döntő szerepet játszik. Így már az is érthető, hogy a VKT ellenes tulajdonosok jogi képviselője miért is hivatkozik állandóan a Jegyzőre, a Polgármesterre és miért is nyújtanak be újabb és újabb olyan dokumentumokat, amelyet célirányosan készítenek el a Bíróság részére a VKT ellen. A Jegyző viselkedése - véleményünk szerint - tisztéhez méltatlan és tűrhetetlen. Úgy véljük, hogy a korábban bejelentett elfogultságot nem lehetne ennél az eseménynél világosabban bizonyítani. Önöket arra kérjük, hogy a fejlesztési feladatok veszélyeztetése miatt azonnali hatállyal rendelkezzenek arról, hogy a lazaréti közösségi, műszaki és hatósági feladatokat más hatósághoz rendeljék át. Jelen levelünket közzétesszük honlapunkon azért, hogy minden tulajdonos azonnal értesülhessen a Jegyző elfogultságáról és az Önkormányzat település ellenes magatartásáról. Kérjük a fentiek tárgyában a soron kívüli intézkedésüket. Pilisborosjenő, 2012. április 23-án                                                          Tisztelettel:  Fehér István sk.

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch