Közgyűlés

Tisztelt tulajdonosok!

Ismét összegyűlünk egy fontos témában. Mikor is egy régi, nem felejthető ügyünkben kell döntést hozni, - nem feledve azok hozzáállását, akik megfinanszírozták Lazarét fejlesztését, fejlődését. 
Miközben még mindig vannak olyan tulajdonosok akik nem fizettek, vagy még tartoznak a közösségnek. Tehát a kintlévőségeink kezeléséről kell döntenünk október elsején.
Várunk mindenkit.tisztelettel.
 
VKT IB.
 

Közmű finanszírozás

Tisztelt Tulajdonosok!

Egy tájékoztató levelet teszünk közzé, gondolva a jövőre és a múltra egyaránt. A  korábban megépített közművünk finanszírozását a tulajdonosok kb. 50-55%-a vállalta be. És megtette.
Van egy kisebb része, aki meg mindezt kapta, élvezte érdemtelenül.
Mivel köztudott, hogy a VKT léte időben záros - max. kb. 1 év - így gondolni kell a finanszírozást végző tulajdonosokra.
Ezen gondolatok figyelembe vonásával olvassák  a VKT IB levelét.
 
VKT IB.
2021. 07. 09.
 

Ítélet

Tisztelt Tulajdonosok!

Egy 3 éve indult, peres eljárás jogerős, záró ítéletét  tesszük a mai nap  közzé. Anonim formában.

A végzés informatív, figyelmesen olvassák el

Az esetleges VKT megszűnése, vagy a VKT elszámolása, nem lesz akadálya a további eljárásoknak, más nem fizetőkkel szemben, sőt kötelező is a kintlévőségek behajtása. De ez már a Cégbírósától függ, hogy kinek a felügyelete alatt történhet.

Kérünk minden lazaréti ingatlan tulajdonost, aki még nem kérte, hogy tisztázza befizetéseinek egyenlegét a VKT vezetésével. Azon tulajdonosok is, akik nem eredeti szerződéskötők (2004), de adás-vétellel szerezték meg ingatlanuk  tulajdonjogát és Lazaréten ingatlan tulajdonnal rendelkeznek, ugyancsak teljesítsék befizetéseik igazolását, hiszen ők jogutódként kerültek jogviszonyba a VKT-vel. 

Megjegyzés

A 160/1995 évi /XII.26./ Kormányrendelet szerint, mindenki VKT tag, ill. jogviszonyban van a közműveket kivitelező VKT-vel, tehát aki Lazaréten ingatlannal rendelkezik és megkapta a közműveket, függetlenül attól, hogy használja vagy csak pár év múlva fogja használni.

Az ítéletben szereplő alperesnek, az előírt összegek kifizetése után a VKT igazolást adott ki (a tőke összege erejéig), benne a nullás tartozás elismerésével. De igazolást adtunk a peres eljárás költségeiről is, amely a VKT bankszámlájára érkezett.

2021. február 03. napján
VKT IB.

Felhívás

Felhívás a VKT tagok felé.
 
A pandémiás helyzetből eredő kijárási tilalom és gyülekezési tilalom elrendelése alapján a november 21. napjára kitűzött VKT közgyűlés elmarad.
A továbbiakról később intézkedünk és adunk tájékoztatást.
 
VKT IB.
 

Szennyvízcsatorna

Tisztelt Lazaréti tulajdonosok!
 
A VKT IB eleget téve a 2004 évi megállapodásban foglaltaknak átadta az önkormányzatnak a szennyvízcsatornát. Az Önkormányzat átveszi a csatornát.  A megállapodás elfogadás alatt van az önkormányzatban. Erről és az aktuális történésekről is szó lesz a soron következő közgyűlésünkön, melynek meghívóját alant olvashatnak el.
Minden VKT tagot várunk!
 
VKT IB

KÖZLEMÉNY

Ezúton kérjük a tulajdonosokat, hogy regisztráljanak, adategyeztetés tárgyában az Önkormányzat honlapján és adják meg elérhetőségeikat.
Regisztrálás után pár napon belül megkapják a várható fizetnivalót és a további ügymenet lefolyását.
 
Az alábbi elérhetőségen történhet a regisztrálás:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfny1F2uSOKY...

 
VKT IB. - 2020.09.27.
 

Gyors hír

LAZARETH LAKOSSÁGI FÓRUM

 

Tisztelt Pilisborosjenői Polgárok! 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága és a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottsága
 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart

LAZARETH fejlesztési terület témában.

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat részéről jelen lesznek: 

Horti István, jegyző
Bubik Szabolcs, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnök
Dömötörfy Zsolt, Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság elnök
Zádor István, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső tag
György Péter, Pilisborosjenő Község Önkormányzatának jogi képviselője 
 

Helyszín: Pilisborosjenő, Német Nemzetiségi Tájház

(Pilisborosjenő, Fő u. 49.)
 

Időpont: 2020. 09. 23. 17:30

 
A járvány helyzetre való tekintettel a fórumon elsősorban a Lazareth-en ingatlan tulajdonnal rendelkező érdeklődőket várjuk!
Kérjük, orrot és szájat eltakaró kendőben/maszkban érkezzenek és tartsák be a távolságtartás szabályait, a megfelelő távolságban kihelyezett székeken foglaljanak helyet!
 
Pilisborosjenő, 2020. szeptember 18.
 
Tömöri Balázs
polgármester

Közgyűlés 2020. 08. 29.

Tisztelt Tulajdonosok!
 
A nyári szabadságok elteltével ismét találkoznunk kell.
Augusztus utolsó  hétvégéjén tartjuk meg soron következő közgyűlésünket.
Lesz miről tájékozódni és dönteni, benne az önkormányzat új szerződéses ajánlatáról.
Figyelmesen olvassák a napirendi pontokat, hogy felkészülten tudjanak kérdezni.
Várhatóan, évek után ismét  jelen lesz egy vagy több képviselő az önkormányzat részéről.
A közgyűlésen vegyék figyelembe a pandémiás előírásokat!
A tartózkodási helyünk,  a "nagyterem", reméljük nem lesz akadálya a közgyűlésnek.
Minden meghívottat hívunk és várunk!
 
VKT IB
 

2020 híradás

Tisztelt Tulajdonosok!
 
Olvassák figyelemmel ez évi első "híradásunkat", mely igaz rövid, de átfogó keresztmetszetet ad működésünkről.  Múltról, jelenről és  a jövőről.....
 
VKT  IB

Tudósítás

Mint ahogy legtöbb helyen szokott lenni, Pilisborosjenő sem maradt ki a csontvázak kiborulásából a regnáló polgármester ill. a Hivatal  vezetésének  váltásakor.
Erről számol be az index.hu cikke, hogy volt polgármesterünk, hogy is intézte dolgait, a település pénzén. Ez  a cikk csak egy szelete az elmúlt 5 év működéséről, és lehet  még nincs vége...
De más is a VKT IB tudomására jutott hetekkel ezelőtt.  Pl. az utóbbi 2-3 évben kötött Küller-féle szerződések  után befizetett pénzek sem voltak ott, ahol lenniük kellett volna, az elkülönített számlán.  Mert év végén az elkülönített számláról egyszerűen át lett pakolva a pénz az Önkormányzat főszámlájára.  Ma már ismét külön számlán van a pénz. De az is kiderült, hogy sokan, 4-5 fő, a mai napig nem teljesítette a szerződésben vállalt fizetést.  Továbbá pár tulajdonos meg indokolatlan fizetési haladékot kapott és nem egységesen hasonló feltételekkel.
Többek között ez előbbiek miatt is óvtuk az ajándék telkeket, amiket az eddigi történések miatt érdemtelenül kapott az önkormányzat.  Köszönjük  tulajdonostársainknak, Bánhalmi M. és Jász Z. -nak, hogy beadványaikkal megakadályozták az ajándék telkek elkótyavetyélését. 
 
Az új vezetéssel a VKT IB felvette a kapcsolatot és már bizakodó tárgyalásokat folytatott.  Polgármesterünk és a műszaki bizottság felelősen és pozitívan áll a Lazaréti problémák megoldásához.  De az átadás-átvétel elhúzódása miatt érdemleges eredmény, csak  további, több fordulós tárgyalás sorozat után, januárban várható.
 
VKT IB
 
https://index.hu/belfold/2019/11/26/pilisborosjeno_belugyminiszterium_polgarmester_allamkincstar_visszafizetesi_kotelezettseg/

Bírósági beadvány

Ez a nyár sem múlik el pengeváltás nélkül.
Júniusban került ki az Önkormányzat  lapjában, Küller János aláírással az a vádaskodás cunami, vagy inkább "tisztára mosás" cunami, gondolva a közelgő helyi választásokra, amely a VKT vezetését célozta meg. A múlt minden sara felmerült ismét.  Erre csak egy lehetősége van az IB -nek, egy bírósági beadvány. Most ezt hozzuk nyilvánosságra
Olvassák figyelmesen.
A Hírmondó online változatát a
http://pbjhirmondo.hu/uploads/site_pbjhirmondo/pages/Hirmondok/2019/PBJ_2019_majus__.pdf 
 
címen érhetik el.
 
VKT IB.

Tudósítás

Közzétesszük az ez évi közmeghallgatáson Lazarétet érintő problémákban elhangzott témákat. Ez a "Tudósítás" az egyik legelső és a legrészletesebb Lazarét vonatkozásában, az esemény után 8 nappal. 
Ha valaki még alaposabban szeretne tájékozódni minden témában, a háttéranyagok és évek levelezései a honlapunkon megtalálhatóak. Ha meg valaki kételkedik írásunkban, forduljon az önkormányzathoz és kérje ki a közmeghallgatás hanganyagát, vagy a közmeghallgatás jegyzőkönyvét.
Figyelmes olvasást kívánunk olvasóinknak!
 
VKT IB
 
További tájékoztatókat olvashatnak a közmeghallgatásról az alábbi honlapokon:
http://www.becskepisti.hu/ 
http://www.patriotak.hu/blog/a-koz-es-a-meghallgatas/ 

2018 Mérleg

Tisztelt Tulajdonostársak!
 
Ezúton tesszük közzé az ez évi beszámoló közgyűlésünkhöz kapcsolódóan, a 2018 évi mérlegünket. 
 
VKT IB.

Közgyűlés 2019. 05. 10

Tisztelt Lazaréri Tulajdonosok!
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy az április 27.-ére meghirdetett közgyűlés technikai okok (könyvelőnk akadályoztatása, az IB elnök tartósabb orvosi kezelése) miatt halasztásra kerül. 
Az új időpont az új meghívóban közöltek szerint alakul.
A közgyűlés helye és a napirendi pontok változatlanok lesznek.
Mindenkit szeretettel várunk.
VKT IB.

Nyílt levél

Ismét megtalált bennünket polgármesterünk.  
Levelében benne van minden, ami őt fényesíti és  a VKT -t leminősíti, végül is választások előtt állunk, ősszel. Ezért még talán érthető is, ez a stílus...     
Az IB nyílt válaszlevelében a tényekre utalva, már árnyaltabb és kijózanítóbb a kép, mert nem lehet sem eltörölni, sem  feledni az elmúlt évek ármányságait.
Olvassák figyelemmel  nyílt levelünket, összehasonlítva a felvetett témákban az álláspontokat,  a mindenkinek kiküldött önkormányzati levéllel együtt.
 
VKT IB

Felhívás!!

Tisztelt  Tulajdonostársak!
Az e heti lazaréti bejárásunk közben fedeztünk fel több olyan földkupacot, mely alatt a gázcsonk és a csatorna kiállások vannak a telken belül. Ez több szempontból is veszélyes, függetlenül attól, hogy magánterület és be van kerítve vagy nem, ezért honlapunkon felhívással fordulunk mindenkihez.  
A  VKT IB  az illetékes hatóság felé bejelentéssel élt, felhívásunkban megadjuk minden szolgáltató elérhetőségét, havaria esemény megszüntetésére. 
Az érintett ingatlanok:  619, 618, 613(?), 612(?).  Fotók mellékelve.
 
VKT  IB

Közvilágítás

Sokadik nekirugaszkodásra jött meg, egy pozitívnak tűnő levél 2 év után a polgármestertől március elején Lazarét közvilágításának megoldására.  Csak hát a múltat nem lehet eltörölni, se elfeledni. Egyik levelünkben egyértelműen le van írva, milyen pénzből is lenne a megoldás, de ezen Küller Úr lehet átlépne, a másik levelünkben meg csak tájékoztatjuk, hogy volna kivel ezt megtárgyalni is, a pár elfeledett témát. Mint azt pontosan 1 éve megírtuk polgármesterünknek, ismételjük...  "Lépjen át a „rubiconon”, és legyen kapocs polgár és polgár, adózó és adózó között. Legyen kapocs és összefogó.... " Kiderül a következő hetekben mit választ Küller János. Csak bűnbakot keres, vagy tárgyalás útján a megoldást,  hiszen választás lesz ősszel.
 
VKT IB
 

Tagjegyzék elérhetősége

Tagjegyzékünket a mai nappal kivettük a honlapról, mert egyes tulajdonosok kifogást emeltek az ismert és mindenki részére nyilvános adatok felrakása miatt. 
Megjegyezzük, hogy a Földhivatalnál minden adat  NYILVÁNOS  A TULAJDONOSOKNAK, ahol a tagjegyzékben levő adatoknál jóval több a tulajdonoshoz köthető adat megtalálható.  
 
VKT  IB.

M0

Orosz Csaba, a BME út- és vasútépítő tanszékének egyetemi docense számításai szerint az északi szektor jó esetben 2026-2028-ra, a nyugati pedig 2036-ra épül meg. A két szakasz költsége nagyságrendileg százmilliárd, illetve kettőszáz milliárd forint, de a háromszáz milliárdos költségből talán az EU is részt vállalhat.(2018.dec.)
Az aktuális hírek és elemzések a mellékletben levő hivatkozásokban.
Forrás:  autopro.hu,  NIF , g7.hu

https://autopro.hu/elemzesek/Hogy-lesz-sztradaja-a-magyar-Suzukinak/27316/

https://autopro.hu/elemzesek/Megoldja-a-budai-dugokat-es-elenkiti-az-autoipart-a-korgyuru-bezarasa/28662/

https://nif.hu/projektek/2015/10/esztergom-m1-autopalya-kozuti-kapcsolat-fejlesztese/

https://g7.hu/allam/20190106/esztergom-es-az-adofizetok-nyerhetnek-azzal-hogy-nem-epul-meg-az-m0-s-nyugati-resze/

Tájékoztatás, válaszok egy polgármesteri levél kapcsán

Tisztelt Tulajdonosok!
 
December végén sokaknak levelet  küldött ki polgármesterünk. 
Téma az osztatlan közös telkek. 
Polgármesterünk új helyzetet szeretne kialakítani, benne sok kérdéssel, mert hogy a kiküldött levél sorai közt azért számos kérdés felmerül, felmerülhet.  Ezeket próbálja  a VKT IB,  karöltve a VKT jogászával feltárni és válaszokat keresni rá. 
Most nyilvánosságra hozzuk elemző, tájékoztató levelünket mindenki számára. Olvassák figyelmesen.
 
VKT IB.

Közgyűlés dokumentumok

Közhírré tesszük az utolsó közgyűlésünk  dokumentumait.  
Olvassák figyelmesen őket.
 
VKT  IB.

Közgyűlés tájékoztató

Tisztelt Tulajdonosok!
 
Ezúton kérünk minden lazaréti tulajdonost, hogy  jöjjön el a közgyűlésre.  Azért is, mert sok észrevételt kapott az IB, mely napirendre, tárgyalásra kerül a közgyűlésen. Természetesen a közgyűlésen mindenki elmondhatja szóban is véleményét, éljen is vele.  A honlapon levő alapszabály,  "tervezett", de formázható, alakítható. 
Tehát várjuk személyesen olvasóinkat, és meghallgatunk mindenkit aki jobbítani akarja működésünket.
 
Egy észrevételre már itt reagálunk és beemeljük az alapszabályba:
"  A víziközmű társulat tartozásaiért saját  vagyonával felel. 
A tagok a víziközmű társulat tartozásaiért nem  felelnek."

Szintén itt reagálunk, az érdekeltségi hozzájárulás összegéről.  A  visszajelzések alapján az IB a régi járulék fenntartása mellett áll ki, tesz határozati javaslatot a közgyűlésen.

VKT  IB.

Tájékoztató levél

Mivel az önkormányzati gépezet folytatólagosan működik a tekintetben, hogy majd minden KT ülésen jóváhagynak egy-két megállapodást Lazaréti viszonylatban, közzétesszük tájékoztató levelünket.  Itt azt a szervezetet címeztük meg, aki a gépezet elején van és elvileg javaslattételi vagy véleményezési joga van. S ez a Pénzügyi Bizottság, élén Varga István elnökkel.  De mintha nem is lennének,  a gépezet olajozottan működik, és minden egyes új megállapodás min.1,5-2 millió Ft fedezet elvonást eredményez a VKT -nak, illetve azoknak a tulajdonosoknak akik finanszírozták az eddig elkészült közműveket.  S ez az összeg már minimum 20millió Ft felett jár, ami pl. elégséges lenne Lazarét közvilágításának befejezésére.  Lehet ez a tél ugyanolyan sötét lesz Lazaréten, mint az előző 3-4-5 év?
(Javasoljuk elolvasni, ebbe a témába vágva, a korábbi 023/2018 levelünket itt a honlapon.)
 
VKT IB.

Közgyűlés 2018. 09. 22 + Alapszabály

Tisztelt Tulajdonostársak!
 
Ismét közgyűlést tartunk, a Cégbíró rendelkezéseinek megfelelően. 
Ennek kapcsán mutatjuk be a tervezett új alapszabályunkat, melyet a közgyűlésen bárki véleményezhet.
Egyben tájékoztatjuk a tulajdonosokat, hogy a rendelkezésre álló szerződések, tervek, engedélyek csak a VKT.-nak vannak a birtokában és csak a VKT jogosult a területen munkát végezni.
 
Szintén a mellékletek közt van a közgyűlési  meghívó és a meghatalmazás szükség esetére.
 
VKT IB

Lazaréti ingatlanok sorsa

Uborkaszezont szoktak emlegetni ebben a forró nyári időszakban, de a VKT háza táján egyáltalán nem így volt.  Számtalan levelet indítottunk a hivatalok felé és mint a mostani dokumentumok igazolják falunkban is "zajlik" az élet....
 
Nyilvánosságra hozzuk a VKT és az Ingatlan -Özön KFT ingatlanforgalmazó irodájával történt levelezéseinket, mert úgy gondoljuk még mindig sokan vannak akik "alulinfomáltak" és mende-mondáknak hisznek ill. "ülnek fel"...
A levelekben  fő téma a lazaréti ingatlanok sorsa, tulajdonváltása, főleg az önkormányzati "Megállapodás" -ok tükrében.  ...és az, mekkora szerepet vállal, vállalhat ebben egy ingatlanokat forgalmazó iroda?
Olvassák figyelmesen a leveleket és vonja le mindenki a tanulságot  a maga hasznára.
 
VKT IB

M0 az örök téma...

Érdekes és naprakész elemző cikk jelent meg az index.hu  jóvoltából, melyet most közreadunk honlapunkon.
 
VKT IB

5FT- os ajánlat

A csatornaátadás témájában a VKT az alábbi ajánlatot tette februárban az Önkormányzat felé.  E tárgyban a KT is szavazott és 3 igen, 3 tartózkodás mellett 1 nem(Küller J.) elvetette az elfogadását.  A "nem"  szavazat leadásból egyértelműen látszik hol akad el az átadási folyamat....     A későbbi, júliusi MEKH állásfoglalással összevetve a VKT -nak igen beszűkült a jelenlegi játéktere.  
 
VKT IB

MEKH állásfoglalás

Megkapta a VKT az Energetikai Hivatal új levelét  a csatorna átadás-átvétel  tárgyában.  Semmi lényeges nem változott,  ismét hosszabbítás mellett tört pálcát a hivatal  - ötödszörre!!.  Semmiféle szankciót nem alkalmazva az Önkormányzat ellen.  Holott egyedül a MEKH -nek van joga és eszköze ezt megtenni.  Úgy látszik polgármesterünk most már nyugodtan kitöltheti mandátumát, "felülről" is támogatják, elfogadják törvénysértő magatartását....
 
VKT IB

DMRV állásfoglalás - 2017 május

Ismételten tájékoztatjuk az építkező tulajdonosokat, hogy van egy DMRV állásfoglalás(2017május), ami a mai napig érvényes, nem vonták vissza.  Azért is kell írnunk erről, mert tudomásunkra jutott, hogy a területi iroda Szentendrén  egyszerre kéri úgy a VKT igazolást, mint az Önkormányzat igazoló levelét. Ami nem felel meg a váci igazgatóság álláspontjával.  Különösen hátrányos ez annak, aki - szerencsés helyzetben -  hitel nélkül építkezne és nem szükséges a jelzálog levétele a telkéről, az önkormányzat "segítségével".  Az ügyben folyamatban van az egyeztetés, ha új hírünk van tájékoztatást adunk.
Aki meg Szentendrére megy intézni ügyeit, nyugodtan töltse le a váci állásfoglalást és tegye a szentendreiek asztalára....
 
VKT IB

VKT jogászának levele

Közzé tesszük a VKT jogászának levelét, melyben a polgármestert szólítja meg, az elmúlt hetek megnyilvánulásai miatt.

Tartalom átvétel

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch