Felhívás

A Lazarét VKT Intéző Bizottsága egy bejelentés után végzett terület ellenőrzése során olyan
jelenségekkel, szabálysértésekkel találkoztunk az építkezők részéről, amelyek megelőzése
érdekében az alábbiakra kívánjuk felhívni a mindenkori építkezni szándékozók figyelmét.
 

1./ Az építkezés megkezdése előtt célszerű egy geodétával /Halász Csaba, Tel: 06 30 592
9521/ pontosan kiméretni a telek határokat. Ugyanis az évek során, a jelző karók kitörtek,
rossz helyre kerülhettek stb. Ezzel elejét lehet venni egy terület elbirtoklási peres eljárásnak
vagy már egy elkészült kerítés áthelyezésének, ami nem kis bosszúsággal jár, nem is
beszélve az anyagi kárról és a rossz viszonyról a közvetlen szomszéddal.
 

2./ Az építkezés kezdetén jelentkező földmunkák konkrét megkezdése előtt a gépeket a
helyszínreküldő céggel tisztázni kell, hogy rendelkezik-e a közmű szolgáltatókkal
/DMRV,TIGÁZ,ELMÜ/ előzetesen elvégzett egyeztetés dokumentumaival, a közterületen
elhelyezett közművek földalatti mélységének vonatkozásában. Továbbá a kiküldött
gépkezelő tisztában van-e a közművek elhelyezési szintjével. A munkák megkezdése előtt
írják fel a munkagép forgalmi rendszámát, a kezelő nevét, lakcímét. Az elvégzett munkáról
szóló számla is dokumentumként szolgálhat a szolgáltató céggel szemben keletkező
esetleges eljárás során, ha erre kerül a sor. Amennyiben a károkozás bármilyen közmű
vonatkozásában a közterületen történt, köteles az építkező bejelenteni az adott közmű
szolgáltatójának. A helyszínre kiérkező közmű ügyelet a jegyzőkönyv felvétel során azonnal
kéri a már felsorolt adatokat a gépkezelő, ill. jogi személy vonatkozásában. Ha az előbbiek
nem állnak rendelkezésre, a károkozó megállapítása miatt, ismeretlen tettes elleni
rendőrségi eljárás indulhat.
 

3./ A közterületen földet deponálni TILOS!! A helyi önkormányzat megbüntetheti a
szabálysértőt, amire korábban már volt példa. A deponálást a saját területen kell
megvalósítani. Ha ez nem megoldható célszerű az átdeponálás érdekében a szomszéd telek
tulajdonos írásos engedélyező nyilatkozatát kérni, és így a probléma birtokháborítás nélkül
megoldhatóvá válik. Célszerű mind a saját, mind a közvetlen szomszédok közmű csonkjainak
a helyeit jól láthatóan megjelölni, nehogy a földmunkát végző gépek szétrombolják azokat.
Erre a veszélyre feltétlenül hívják fel a gépkezelő figyelmét, és időnként ellenőrizzék le a
közmű csonkok sértetlenségét.
 

4./ A közterületen lévő csatorna akna fedelekre konténert elhelyezni TILOS. A közműben
keletkezett esetleges sérülésekért az adott közmű szolgáltató részéről kártérítési eljárás
kerül lefolytatásra.
 

5./ Sok energiát, utána járást, és pénzt tudnak megtakarítani azok az építkezők, akik
odafigyelnek egymásra és tapasztalatokat cserélnek, hogy a másik ne fusson bele abba a
hibába, ami bármelyiküket érte. Tapasztalataink szerint nem nagyon találkoztunk még olyan
építkezéssel, ahol a kivitelezők sok esetben szaktudás vagy alapinformációk nélkül, ne
okoztak volna kisebb-nagyobb károkat a megbízójuk rovására.
A terület domborzati viszonyait figyelembe véve az utca egyik oldalán építkezőnek föld
feleslege keletkezhet, ugyanakkor sokszor a másik oldalon vele szembe lévőnek föld hiánya
van, ugyanis feltöltés szükséges. Az egymással való kommunikálás során az egyik fél
megtakaríthatja a föld elszállítás, a másik fél pedig az odaszállítás költségeit, amelyek mind
két esetben tetemes kiadással járnak.
 

6./ Az építkezés előtti útra végszükség esetén úgy deponáljanak építő anyagot, hogy az úton
való közlekedés biztosítva legyen a telkét megközelíteni szándékozó többi tulajdonos
részére. Valamint az építőanyagok legoptimálisabb tárolási módja a raklapos tárolás.

Reméljük sikerült olyan képet adnunk, ,hogy a továbbiak során, ha a leírtaknak eleget
tesznek, nem kerülnek semmilyen kellemetlen helyzetbe, ami peres eljárásokat, szakhatósági
kártérítési intézkedéseket vonna maga után.
 

Pilisborosjenő 2017. Október 22.

Lazarét VKT Intéző Bizottsága

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch