Lazerétet sújtó diszkriminációk

Kissé megkésve, de azért aktualitását nem veszítve hozzuk nyilvánosságra a VKT egyik tavaszi levelét, melyben összefoglaltuk a Lazerétet sújtó diszkriminációkat.  Ugyanakkor  keresztmetszetet adunk az elmúlt 3-4 év történéseiről is, melyikben egy sajátos logika is van.  Minél jobban és gyorsabban kivéreztetni a VKT -t.  Ezzel a szándékkal a következő önkormányzati választásokig lehet "bújócskázni", ami 2019 őszén lesz.  De már hallani lehet azt is, hogy csak 9-10 hónapot kell kibírni, mert  az Eu választásokkal együtt(2019 tavasza) lesz az önkormányzati választás is.  
 
VKT IB.

NGM állásfoglalás

Tisztelt Tulajdonostársak!
 
Meglepő fordulat állt be az Önkormányzat által 2016 óta, újonnan kötött  tulajdonosi  megállapodások (volt TRSZ) tekintetében. A megállapodásokról, háttér beszélgetésekben, már régóta aggályok merültek fel  a tulajdonosok között, de a VKT vezetésében is.  Ezért az IB felsőbb hivatalokhoz fordult álláspont kérés, tájékozódás miatt.
Minap megérkezett az NGM válasza, amiben határozott és egyértelmű álláspontot, törvényi alátámasztással, olvashatunk arról az áskálódásos és átgondolatlan tevékenységről, megállapodásról, amit folyamatosan 2 jogi végzettségű ember segédletével állított elő az Önkormányzat, élén Küller János polgármesterrel. A megállapodás elnevezésű szerződéseket az Önkormányzat jogásza fogalmazta és a hivatal jegyzője asszisztálta évekig. Most az NGM  "tiszta" vizet öntött a pohárba, és a fejekbe, mely után sokan  elgondolkozhatnak a  hogyan továbbról.  
Kérjük, figyelmesen olvassák a minisztérium véleményét, mely érinti az adó kedvezményt, az önkormányzat által elképzelt, ill. kivitelezett ajándékozási módszer következményeit is, melyben ÁFA fizetési kötelezettség keletkezett. Az ügynek természetesen itt még nincs vége, az IB megteszi  a további lépéseket, de gondoljuk sok tulajdonos átértékeli a múltat és a jelent is egyben...   A minisztérium álláspontját egyszerre ajánljuk a már szerződött tulajdonosoknak és a leendő, még várakozó tulajdonosok figyelmébe.  
Más hivataltól is kértünk véleményt, mihelyt megkapjuk az Ombudsman álláspontját is a Pilisborosjenői Önkormányzat megállapodásairól, közhírré tesszük honlapunkon.
 
VKT IB

LMB ülés 2018.05.03

Bemutatjuk   a tulajdonosoknak a május 3.-i LMB  ülés videóját, ahol Lazarét volt a téma.
Benne elsősorban a csatorna átadás és a KT  márciusi, 37/2018. határozatára adandó válasz megtárgyalása.
 
http://www.becskepisti.hu/video/vip/256/nemarchiv/lmb_lazaret_vkt_egyezt...
 
http://www.becskepisti.hu/video/vip/257/nemarchiv/12345_lmb_lazaret_vkt_...
 
A  hó végi KT ülésről szintén adunk információkat.
 
VKT IB

Közgyűlés 2018 április 21

Tisztelt Tulajdonostársak!

Ezúton küldjük ki éves közgyűlésünk meghívóját.
Mindenkit várunk  április 21-én.

Tisztelettel  VKT IB.

Közgyűlés jegyzőkönyvek 2017

Tisztelt Tulajdonostársak!
 
Ezúton tesszük ki honlapunkra az utolsó 2 közgyűlés jegyzőkönyvét.
Szűkös anyagi helyzetünk miatt, postázás helyett a tájékoztatás csak ezen formáját tudjuk biztosítani.
Megértésüket köszönjük.
 
VKT IB.

Közgyűlés

Értesítjük a tulajdonosi közösséget a VKT következő őszi közgyűléséről.
Akadályoztatás esetén használják a mellékelt maghatalmazási formulát.
 
Tisztelettel  VKT IB.

Felhívás

A Lazarét VKT Intéző Bizottsága egy bejelentés után végzett terület ellenőrzése során olyan
jelenségekkel, szabálysértésekkel találkoztunk az építkezők részéről, amelyek megelőzése
érdekében az alábbiakra kívánjuk felhívni a mindenkori építkezni szándékozók figyelmét.
 

1./ Az építkezés megkezdése előtt célszerű egy geodétával /Halász Csaba, Tel: 06 30 592
9521/ pontosan kiméretni a telek határokat. Ugyanis az évek során, a jelző karók kitörtek,
rossz helyre kerülhettek stb. Ezzel elejét lehet venni egy terület elbirtoklási peres eljárásnak
vagy már egy elkészült kerítés áthelyezésének, ami nem kis bosszúsággal jár, nem is
beszélve az anyagi kárról és a rossz viszonyról a közvetlen szomszéddal.
 

2./ Az építkezés kezdetén jelentkező földmunkák konkrét megkezdése előtt a gépeket a
helyszínreküldő céggel tisztázni kell, hogy rendelkezik-e a közmű szolgáltatókkal
/DMRV,TIGÁZ,ELMÜ/ előzetesen elvégzett egyeztetés dokumentumaival, a közterületen
elhelyezett közművek földalatti mélységének vonatkozásában. Továbbá a kiküldött
gépkezelő tisztában van-e a közművek elhelyezési szintjével. A munkák megkezdése előtt
írják fel a munkagép forgalmi rendszámát, a kezelő nevét, lakcímét. Az elvégzett munkáról
szóló számla is dokumentumként szolgálhat a szolgáltató céggel szemben keletkező
esetleges eljárás során, ha erre kerül a sor. Amennyiben a károkozás bármilyen közmű
vonatkozásában a közterületen történt, köteles az építkező bejelenteni az adott közmű
szolgáltatójának. A helyszínre kiérkező közmű ügyelet a jegyzőkönyv felvétel során azonnal
kéri a már felsorolt adatokat a gépkezelő, ill. jogi személy vonatkozásában. Ha az előbbiek
nem állnak rendelkezésre, a károkozó megállapítása miatt, ismeretlen tettes elleni
rendőrségi eljárás indulhat.
 

3./ A közterületen földet deponálni TILOS!! A helyi önkormányzat megbüntetheti a
szabálysértőt, amire korábban már volt példa. A deponálást a saját területen kell
megvalósítani. Ha ez nem megoldható célszerű az átdeponálás érdekében a szomszéd telek
tulajdonos írásos engedélyező nyilatkozatát kérni, és így a probléma birtokháborítás nélkül
megoldhatóvá válik. Célszerű mind a saját, mind a közvetlen szomszédok közmű csonkjainak
a helyeit jól láthatóan megjelölni, nehogy a földmunkát végző gépek szétrombolják azokat.
Erre a veszélyre feltétlenül hívják fel a gépkezelő figyelmét, és időnként ellenőrizzék le a
közmű csonkok sértetlenségét.
 

4./ A közterületen lévő csatorna akna fedelekre konténert elhelyezni TILOS. A közműben
keletkezett esetleges sérülésekért az adott közmű szolgáltató részéről kártérítési eljárás
kerül lefolytatásra.
 

5./ Sok energiát, utána járást, és pénzt tudnak megtakarítani azok az építkezők, akik
odafigyelnek egymásra és tapasztalatokat cserélnek, hogy a másik ne fusson bele abba a
hibába, ami bármelyiküket érte. Tapasztalataink szerint nem nagyon találkoztunk még olyan
építkezéssel, ahol a kivitelezők sok esetben szaktudás vagy alapinformációk nélkül, ne
okoztak volna kisebb-nagyobb károkat a megbízójuk rovására.
A terület domborzati viszonyait figyelembe véve az utca egyik oldalán építkezőnek föld
feleslege keletkezhet, ugyanakkor sokszor a másik oldalon vele szembe lévőnek föld hiánya
van, ugyanis feltöltés szükséges. Az egymással való kommunikálás során az egyik fél
megtakaríthatja a föld elszállítás, a másik fél pedig az odaszállítás költségeit, amelyek mind
két esetben tetemes kiadással járnak.
 

6./ Az építkezés előtti útra végszükség esetén úgy deponáljanak építő anyagot, hogy az úton
való közlekedés biztosítva legyen a telkét megközelíteni szándékozó többi tulajdonos
részére. Valamint az építőanyagok legoptimálisabb tárolási módja a raklapos tárolás.

Reméljük sikerült olyan képet adnunk, ,hogy a továbbiak során, ha a leírtaknak eleget
tesznek, nem kerülnek semmilyen kellemetlen helyzetbe, ami peres eljárásokat, szakhatósági
kártérítési intézkedéseket vonna maga után.
 

Pilisborosjenő 2017. Október 22.

Lazarét VKT Intéző Bizottsága

VKT IB nyilatkozat -1.

Néhány, konkrét személyhez fűződő kinyilatkozások, hamis hír terjesztése miatt tesszük meg nyilatkozatunkat:  
- A VKT jogilag bejegyzett cég és ennek megfelelően működő jogi személy. Gazdasági tevékenységet folytat immár 9 éve, és a közgyűlési határozatoknak megfelelően végzi munkáját. Ennek keretében 2017-ben jelentősen csökkentette adóságait. Fentiek ellenkezőjét terjeszteni, kimeríti a jó hírnév rontást és a hamis hír terjesztése jogi kategóriákat. A VKT IB mérlegeli ezek jogi következményeinek beindítását.
Szintén a hamis hír kategóriába tartozik, az az új keletű álhír, hogy "elszámolási vita" van a VKT és az Önkormányzat között. Itt alapvető az a hozzáállása az önkormányzatnak, hogy  szerinte "nem vagyunk jogviszonyban", tehát úgymond el sem kezdtük az elszámolást. Nincs vita. Az igaz, hogy az önkormányzat, élén Küller János szeretné, hogy a VKT tűnjön el a községből, de előtte számoljon el. De  erről semmilyen hivatalos okmánya nincs egyik oldalnak sem. Akkor miért is?  Mivel a VKT jogi helyzete stabil, valószínű Küller János hatalmáig marad a langyos víz, a helyben járás, a kenguru pofozkodás....

VKT IB nyilatkozat -2.

Ismételten szót kell emelnünk azon álságos, hazug eljárás ellen amelyet az Önkormányzat folytat  egy éve, az általa fabrikált TRSZ(Megállapodás, Egyezség) címszó alatt hirdetett, és jogtanácsosi ill. jegyzői segédlettel reklámozott ultimátuma miatt. Ebben az un. Megállapodásban, immáron a negyedik címkézést prezentálja az Önkormányzat, élén Küller Jánossal, azt az 500.000 Ft pénzbeszedést, mely nem csak a "messziről jött" leendő, de a jelenlegi tulajdonosokat is megtéveszt. Itt az eredeti  elnevezés a "csatorna-fejlesztésre" volt(2016.dec.), de az e fajta beszedéstől a PMKH, törvényre hivatkozva, eltiltotta az önkormányzatot, azzal együtt, hogy minden más címkézés is elfogadhatatlan a megyei kormányhivatalnak. Az 500 ezer Ft pénzbeszedés maradt, a címkézések meg sorjáznak egymás után....   Így került sor 2017 nyár elején a negyedik címkézésre,  ami a "kapacitás bővítés" -ben merülne ki.  Ami abszurd.  Már csak azért is mert 10-12 éve az önkormányzat kinyilatkozta, hogy Lazarétnek van/lesz kellő kapacitása a szennyvíztisztítóra való rákötésnél. Ezt persze elfelejtették a hivatalban...   
Továbbá.
Egy részben, a szennyvíz csatorna a VKT tulajdona és a DMRV (a MEKH álláspontjával összhangban) a jogszabályi háttérrel biztosítva, bárkit ráköthet az Önkormányzat kegye, hozzájárulása nélkül is. Viszont bekötési igénynél ellenőrizheti az adott telek teljesítését a VKT felé, melyet csak egy VKT igazolás írhat felül. Tehát indiferens, nem meghatározó, bármit is mond vagy ír le e témában a pilisborosjenői önkormányzat, élén  Küller János szószólóval...
Másodrészben bemutatjuk a fő közművekre vonatkozó tárgy évi szolgáltatói nyilatkozatokat, szintén a hamis hírek kioltása miatt.

Közvilágítás 1.

Közvilágítás témában levélváltás történt a lazaréti lakosok(12 aláírással) és Küller János polgármester között a nyár folyamán.  (a leveleket mellékeljük).
Kihasználva az alkalmat a VKT is megtette észrevételeit a polgármester felé, melyben természetesen több még elvaratlan szál is a felszínre került. Reméljük polgármesterünk válaszra méltatja a VKT -t.

Közvilágítás 2.

A VKT IB, mint a közvilágítás  terveinek és  kiviteli engedélyének egyedüli birtokosa tárgyalásokat kezdett a közvilágítás befejezésének elvégzésére. Több kivitelezővel is tárgyaltunk már és a várható közeli közgyűlésig  szeretnénk megkapni és a tulajdonosok elé tenni a kapott árajánlatokat. Előzetesen kapott tájékoztatók alapján a bekerülési összeg kb. nettó 20-22 millió Ft.  De anyagiak függvényében elképzelhető az osztott területű kivitelezés is, az életszerűségnek megfelelően, mert jelenleg csak 5 utcában épülnek házak  ill. vannak lakások Lazaréten. Egyben felhívjuk a figyelmét az önkormányzati megállapodást aláíróknak és az aláírásra készülőknek, hogy  nevezett Megállapodásban közölt vállalások, mint pl. a "közvilágítás befejezése" nem valós ill. kimeríti a jogtalan és alaptalan ígérgetés cselekményét. Tehát az Önkormányzat, élén Küller Jánossal nem ígérgethet közvilágítás témában semmit se, a fentebb már leírt tényállás miatt, hogy kinek is van terve és engedélye e témában.

Krónika az elmúlt 3 hónapban történtekről.

1.,  Júniusban büntető eljárást kezdeményezett a VKT ismeretlen tettes ellen. Az eljárás akár bűnszövetkezetben történő elkövetésbe is átcsaphat. Az eljárás folyamatáról tájékoztatjuk az olvasókat.
 
2.,  Tájékoztatjuk a tulajdonosokat és a település lakóit, hogy a TRSz, illetve az azt követő Megállapodás, vagy egyezség ugyancsak per alatt áll.  Senkit nem érhet meglepetés, ha nem számítva rá, egyszer csak egy per alanyává válik.
 
3.,  Továbbá tájékoztatjuk a tulajdonosokat arról is, hogy az osztatlan közös tulajdonú telkek ugyancsak önálló per alatt állnak, mert azok rendezése, újra felosztása is bíróság előtt van, hiszen a forgalomképtelenséget fel kell oldani, az eredeti 2004-es  MEGÁLLAPODÁS  TELJESÍTHETŐSÉGE érdekében. Ebben a körben minden, az önkormányzat által kötött megállapodás semmissé válhat.
 
4.,  Jogi nonszensz alakult ki a  Vkt tagi vagy  kényszertagi minősítése tekintetében kialakult kettős állapot  alapján….     A Törvényszék hozott ugyan a 20 felperes körében olyan rész ítéletet, hogy ők sem nem tagok, sem nem kényszertagok.  Ebben viszont a Törvényszék mellőzte a cégbírósági anyagok vizsgálatát, továbbá a Vkt által kért KÖVIZIG és az önkormányzattal kötött 2004 évi  MEGÁLLAPODÁS összefüggéseinek vizsgálatát.  Ennek következtében a Cégbíróságon, a ma már meg nem támadható állapot szerint, a tagok és kényszertagok léte nem kérdőjelezhető meg.  A Cégbíróság éppen ezért írta meg végzésében, hogy törvényességi felügyeleti eljárást nem tud lefolytatni, mert már 2011 és 2012 években rendezést nyertek a tagi állapotok. A Vkt törlésére pedig nincs jogszabályi lehetőség. Mivel minden egy éven túl van már, az ügyészség sem támadhatja meg. ÍGY  TEHÁT AZ A KETTŐS ÁLLAPOT ÉRVÉNYESÜL, HOGY AKIK AZT HISZIK, HOGY NEM KÉNYÍSZERTAGOK, MÉGISCSAK AZOK .
 
5., A napokban, szeptember elején, a jogtalan gazdagodás tárgyában számtalan levelet küldött ki a tulajdonosok egy részének a VKT, már azoknak, akik illetékesek e témában….  Itt adott esetben, az eredeti tulajdonosok lesznek az első számú alperesek,  és akik megvásárolták a telkeket, azok a további rendű alperesekké válhatnak.
 
6., Hat év várakozás, türelem után a Törvényszék végre hozott egy végzést, amelyben a 74-es számú behajtást megakadályozó felfüggesztő végzést megváltoztatta, és olyan intézkedést adott ki, amelynek alapján a behajtások megkezdődhetnek. A jelen időben, az újabb bíró, a jogos  behajtást tartalmazó közgyűlési határozatnak szabad utat engedett. Ez pedig azzal jár, hogy a behajtások megkezdődnek. Hamarosan bővebben írunk a témáról
 
7., Augusztus végén több lazaréti lakó aláírásával beadvány került átadásra a Polgármester felé, hogy Lazaréten minél előbb valósuljon meg a közvilágítás.  E beadvány azért is került megfogalmazásra, mert az Önkormányzat  az új TRSZ –megállapodások aláírásával olyan nagy összegű(és törvénytelen) pénzösszegekhez jut(jutott már), amely már régen biztosította volna a közvilágítás befejezését, hiszen csak a kandeláberek rákötése van vissza, a teljes altalajban elhelyezett elektromos hálózat megépült. Jelenleg Lazaréten már 10-12 család lakik tartósan, és kb. ugyanennyi lakás épül.  Mindez, ill. minden utca éjjel teljes sötétségben van, a biztonság teljes kizárásával….   No komment!
 
8., Vissza kell térjünk egy már állandó témánkra, arra a bizonyos  Önkormányzat által előírt  500.000Ft/ingatlan követelésére.  Melyet minden TRSZ-megállapodást aláírótól kér/követel a Hivatal.  Jelenleg, egy éven belül, a negyedik címkézésnél tart az Önkormányzat.  Most a „kapacitás-bővítés” a sláger szöveg. Korábban volt már „rákötési díj”, „hálózatfejlesztési díj”, „település fejlesztési díj”… stb. Visszatérve a kapacitás bővítésre,  miért kellene a lazarétieknek bármilyen kapacitás bővítést fizetni, amikor közel 400 milliós ajándékot adtak az Önkormányzatnak háttérfejlesztések céljából?  Egyébként minden évben 8-9 milliót kap az Önkormányzat a DMRV-től a szükséges hálózatok karbantartására is. Ezek a pénzek mind hol landolnak vajon?  Továbbá, - „kár”, hogy az Önkormányzat 13-14 évvel ezelőtt már kinyilvánította egyszer(többször), hogy Lazarétnek elegendő kapacitás áll a rendelkezésére a tisztítóműben, a szennyvíz befogadására. Igaz, azóta egyetlen egy községbeli ingatlan tulajdonost sem vontak felellőségre, mert a szennyvíz-csatornába engedi be a csapadék vizét.  Itt min. 100köbm. kapacitás lekötés alakulhat ki egy nagyobb esőzésnél.  Hajrá Önkormányzat!
 
Pbj.  2017.09.10.
VKT IB

Ismét mellénk ált az igazság

A DMRV maximálisan figyelembe véve a MEKH nyilatkozatát, pár hete a mellékelt állásfoglalásban levő protokolt tartja irányadónak a lazaréti viziközművekre való rácsatlakozáskor. Ehhez kapcsolódóan a már meglevő  jegyzői nyilatkozatra tekintettel, nem véletlenül használ új címkézést az Önkormányzat a számára oly "fontos"  500 ezer Ft beszedésére.
Javasoljuk, hogy a kényszerhelyzet miatt is ha valaki bevállalja az 500.000Ft -t kifizetését, csak jogfenntartással tegye, hogy később akár vissza is perelhesse, ha megszületnek a felsőbb hivatalok nyilatkozatai.

VKT IB.

Csapdák

Alábbiakban közöljük a VKT IB álláspontját az Önkormányzat által, jogtanácsosi segédlettel,  megfogalmazott új "lehetőség" -re, melyet TRSZ -nek ill.  újabban "Egyezség" -nek hívnak. Olvassák figyelmesen írásunkat.


VKT IB

KÖSZÖNJÜK Jegyző Úr!

Megérkezett egy rég várt nyilatkozat, melyet az IB már évek óta hangoztatott és a PMKH is számtalanszor leírt....
Az alábbi levélben Dr Szabó Jegyző Úr, végre leírta nincs jogalap a lazaréti csatorna rákötés okán, és ennek "alternatív" címkézései után sem a rákötési díjat beszedni az Önkormányzatnak.  Küller úr mindezt eddig tagadta,  Korábbi jegyzőnk pedig úgymond, még "jegyzői utasítás" -ba is foglalta a törvénytelenséget. Tudjuk többen kifizették a követelt összeget. Sajnáljuk, hogy rossz döntést hoztak a kényszer alatt....


VKT IB.

Levelezés

Az alábbiakban nyilvánosságra hozzuk a VKT elmúlt heteinek levelezését, mely messze nem teljes.  További leveleket akkor hozzuk nyilvánosságra, ha  a címzettektől megérkeznek a válaszok.


VKT IB

FELHÍVÁS!

A VKT IB felhívja a lazaréti ingatlanok tulajdonosainak és leendő tulajdonosainak a figyelmét, hogy a fejlesztésre fordítandó összeg a VKT -t illeti meg. A VKT tagjai, fizető tulajdonosai finanszírozták meg és végezték el az alábbi közművesítést.
Elektromos áram, közvilágítás kábeleinek lefektetése, házt. gázvezeték, ivóvíz és szennyvíz csatorna létesítése, az útépítés megkezdése. A szennyvízcsatorna mind a mai napig a VKT tulajdonában van, arra kívül álló jogi személy fejlesztési hozzájárulást vagy más jogcímen pénzt, nem szedhet.


Továbbiakban azt is a figyelmükbe ajánljuk, hogy az Önkormányzatnak ajándékba adott 19 telket és a fejlesztésre leadott 20 telket is megközművesítettük, azokra különféle jogcímen az Önkormányzatnak pénzt beszedni nem lehet.


Telek eladás és vásárlás esetén feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot a VKT IB tagjaival, elkerülendő, hogy az legyen a vélemény: „De hát erről mi nem kaptunk információt”.


Pilisborosjenő-Lazarét VKT IB

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Közzéteszünk egy aktuális információkat hordozó hivatkozást, olvassák figyelmesen.
https://www.penzcentrum.hu/otthon/sulyos_birsagot_kaphat_tavasszal_akinek_csaladi_haza_nyaraloja_van.1053777.html
VKT  IB

Cégbírósági végzés - többek ellenére!

Megkaptuk a Pm. Cégbíróság végzését abban az eljárásban melyet több lazaréti tulajdonos (11+2) és az Önkormányzat polgármestere (a KT tudta, felhatalmazás nélkül) a törvényszéki intézkedésen felbuzdulva kezdeményezett a Cégbíróságon. Elsődleges céljuk a VKT megszüntetése, cégnyilvántartásbeli törlése volt, mely most egyértelmű választ kapott. A törlési céljukkal úgy gondolták többen, hogy nem lesz kinek fizetni és ők ingyen juthatnak a közművekhez.
A végzés tisztán közli, hogy a törlésre nincs lehetőség, de az összehordott dolgaik alapján lefolytatják a törvényességi felügyeleti eljárást, amelyre felkészültünk. Reméljük, lassan rájönnek az önkormányzat képviselői is,  hogy társulatunkat akadályoztatni lehet,  de megszüntetni egyesek nagy fájdalmára nem.
VKT IB

Pályázati lehetőség útépítésre, 2017 január (20M - 150M Ft)

A minap találtunk rá egy Pest Megyére kiírt pályázatra, mely önkormányzatoknak szól, illetve önkormányzati támogatást igényel.
Levelünkkel megkerestük az Önkormányzatot, hogy legyen szíves éljen a lehetőséggel és pályázzon a falut elkerülő út megépítésére is.
Kíváncsian várjuk a Polgármester Úr válaszát, figyelemmel a 2004-es Megállapodásban írtakra is.

VKT IB


Mellékletek:
- a VKT levele
- az elkerülő út helyszínrajza
- Pest Megye Lapja, cikk

Terület Rendezési Szerződés - ahogy Küller úr gondolja...

Terület  Rendezési Szerződés - ahogy Küller úr gondolja...
Önkormányzatunk múlt év novemberében indította útjára az általa kigondolt  TRSZ -t (Terület Rendezési Szerződés). Az eltelt pár hónap alatt, sokak megkapták a polgármester levelét, de többen még nem is hallottak ezen új ötletelésről.  A VKT IB meglépte, amit a jog biztosít számára és levelet írt a PMKH felé.
Sok tulajdonosban határozott ellenvélemény alakult ki, melyet írásban is elküldött az Önkormányzatnak és a KT tagjainak. E levelet tesszük most közzé, melyben  56 tulajdonos neve szerepel az aláírók között. Köszönjük nekik a felelős gondolkodást.
VKT IB.

Rövid hír

A VKT IB több olyan eddig nem fizető tulajdonost keresett meg levelével az év elején, melyben a jogtalan gazdagodás okán, fizetésre szólította fel a címzetteket. 
Amennyiben záros határidőn belül nem rendezik a megszólítottak tartozásukat, azonnal jogi útra helyezzük az ügyet. A jövőben folytatódnak és folyamatosak lesznek a megkeresések.
VKT IB

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal határozata

Közzétesszük az MEKH  utolsó levelét melyben ismét 1 évvel meghosszabbította a közérdekű üzemeltető(DMRV) tevékenységét. Számunkra nem kedvező a döntés, mert csak jegelte a problémát a hivatal. Reméljük eljön az idő, mikor az ellátásra kötelezettnél érvényt szereznek a jogszabályoknak.
VKT IB

Hamarosan beindul az élet honlapunkon.

Tisztelt lazaréti tulajdonosok!
Tisztelt Olvasóink!
 
Fél év szünet után hamarosan beindul az élet ismét honlapunkon.
Igyekszünk pótolni a lemaradásokat, és informálni a közösséget  az elmúlt 6-8 hónap történéseiről.
Főbb témáink még mindig a csatorna átadás, a törvényszéken történtek és a legújabb oldalvágás, a TRSZ...
Ez utóbbi témában sokan jártak már Önkormányzatunknál, személyesen elmondva véleményüket. Sokan pedig levélben fejezik ki ellenvéleményüket az  "ajánlat"-ról.  Szerződés aláírásáról eddig nincs információnk.
De szívesen olvassuk kérdéseiket, ötleteiket, ha megírják címünkre. lazaret.vkt@gmail.com.


Lazarét VKT IB

Levélváltás Küller János Polgármester Úrral

Az alábbiakban tesszük közé Küller János polgármester és a VKT IB közötti levélváltást, kommentálás nélkül.
 Kérjük, olvassák figyelmesen a leveleket!
Lazarét VKT IB
Csatolmányok:
0010.16 Beadvány
Válasz 2016.03.16

Előszó

A VKT IB március elején reagált az Önkormányzat KT  2015. év októberében hozott határozatára. Levelünkben, egyben kifejtettük álláspontunkat  a korábban hozott 40/2013. sz. -ban leírtakra is. Ügyünk rendezetlensége miatt, a szennyvízcsatorna tulajdonátadás téma lehet még hosszan el fog tartani.
Lazarét VKT IB
Csatolmány: beadvány 007.2016

Előszó egy folyamodványhoz

A héten, február 25-én több lazaréti ingatlan tulajdonosa beadvánnyal fordult az Önkormányzathoz, illetve falunk képviselő-testületének tagjaihoz.
Az örök téma: a jelzálogteher letörlése és a mögöttes jogi alapok korrekt tisztázása.
Mert az eddigi hivatalos indoklás csak olyan alapokkal tudott szolgálni, melyek igencsak recsegnek-ropognak. Számos egyéb kérdést tesznek fel a beadványban az érintettek, ezek közül is a legfontosabbakra, a közelmúlt és a régmúlt KT-határozataival kapcsolatos problémákra várnak választ a község vezetőitől.
Reméljük, kielégítő választ kap az a 37 aláíró, akik jogosan várnak el a beadványukban feltett kérdéseikre érdemi választ az Önkormányzattól.
Lazarét VKT IB
Csatolmány: Tulajdonosok beadványa 2016.02.25.

Egy nyilatkozat nyomában

Egy bizottsági ülésen elhangzott nyilatkozat szerint a Lazarét és az Önkormányzat között megkötött 2004. évi megállapodás 2005-ben "módosítva lett"...
Mivel erről a módosításról nincs tudomásunk, szeretnénk, ha polgármester úr válaszolna! Csatoltan olvashatják polgármester úrnak benyújtott kérelmünket.
Lazarét VKT IB

Postaládánkból

Ezt a levelet kaptuk - 2015 decemberében válaszolt  a Kormányhivatal szeptemberi beadványunkra...

Válaszolt a Hivatal

Megérkezett a Magyar Közműszabályozási és Energetikai Hivatal határozata, melyben újabb 1 évre meghosszabbították az ideiglenes közérdekű közműszolgáltatás idejét.
Reméljük, hogy a határozatban foglalt újabb 1 év haladékot nem kell kivárnunk, és végre a törvénynek megfelelő tulajdonos veszi kezébe a szennyvízcsatornát és gondoskodik a végleges üzemeltetéshez szükséges szerződés megkötéséről.
Ezen határozat nem befolyásolja azt a tényt, hogy a Pilisvörösvári Építéshatóság - úgy, mint eddig is -, továbbra is kiadja az építési engedélyeket és az elkészült házak használatbavételi engedélyeit Pilisborosjenő-Lazarét területén.
Lazarét VKT Intéző Bizottsága

Tartalom átvétel

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch