(Ál)Hírmondó?

"Kitesszük az ablakba" most ismét azt a levelünket (lásd a csatolmányban), amely reagálás és egyben válasz is az utolsó Hírmondóban "Közös ügyeink" cím alatt megjelent, Lazarétről szóló (ál?)hírekre.E cikk írójának a polgármestert jelöli meg az újság. ...és ez a polgármester, mintha nem Borosjenő hivatalában ülne... - vagy csak rosszak a kémei?

Tisztelt Tulajdonostársak!

Az elmúlt hónapban a VKT vezetősége megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályát az 523/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet életbe lépése miatt.  E rendelet szerint Lazarét egy részére 5 éves változtatási tilalmat rendeltek el. A fejlesztésre leadott ingatlanok többségét is érinti a rendelet! A Hatósági Főosztályon azt tanácsolták, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai mielőbb jelentsék  be kártalanítási igényüket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt -nek. A kártalanítási bejelentés elkészítésében segítséget nyújt Baldóciné Dr.Csorba Ibolya ügyvéd. VKT IB

A képviselő-testület döntött

A képviselő-testület még januárban döntött (döntenie kellett) a törvényeknek nem megfelelő, 2012. évi határozata visszavonásáról. Mellékeljük aKT-ülésen született jegyzőkönyvet. 105-2012-KT-hat-visszavonasa.pdf (64.71 KB)

Új témák: M0, levél a NIF-nek, Energetikai Hivatal...

M0_pbj-2.jpg (380.13 KB)
A dokumentumok a csatolmányokban olvashatók.
Az M0 kapcsán: építési tilalomról (?!) ír a NOL:
http://nol.hu/gazdasag/20140228-tilalmi_zona_az_alagut_folott
 
Íme egy térkép az M0 kijelölt  nyomvonaláról:
M0_pbj-3.jpg

Kitesszük az ablakba! (folytatás)

Közzétesszük az Önkormányzat és a VKT hivatali kapcsolatának legújabb gyümölcseit. 1. Önkormányzat - 2014. január 20. 2. VKT - 2014. január 30. 3. VKT - 2014. február 4.    

Kitesszük az ablakba! - minden, ami hivatalosan történik...

Tisztelt Tulajdonosok! E helyen nyílvánosságra hozzuk a 2013-2014. évek fordulója környékén folyt intenzív levelezés dokumentumait. Ezekből látható a két fél, az Önkormányzat és VKT közti sarkalatos és merev gondolkodásbeli különbözőség, ami szinte kézzelfogható a levelekben. A ma már egyértelmű helyben topogás és a 6 hónap egyoldalú törvényszegés miatt a VKT végül kénytelen volt január 22- én a Magyar Energetikai Hivatalhoz fordulni, Pilisborosjenő Lazarét Lakópark szennyvízcsatorna-rendszerének közérdekű közműszolgáltató (üzemeltető) kijelölése tárgyában. (002/2014.sz.) Dokumentumok: 1. Paksi Imre polgármester levele  (2013. december 18.) 2. A VKT IB figyelmeztető levele a Képviselő-testület és a polgármester részére idegen tulajdonon történő vizsgálódás tárgyában (2013. december 18.) (ÚJ!) 3. A VKT IB válasza a polgármester december 18-i levelére az odaillő és nem odaillő jogszabályok alkalmazásáról és a megkívánt feltételekről  (2013. december 28.) 4. Paksi Imre polgármester válasza a VKT IB december 18-ai figyelmeztető levelére (2014. január 6.) 5. A VKT IB válasza Paksi Imrének (2014. január 9.) Mellékletek: 6. A VKT IB kérelme a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz (2014. január 22.) A következő dokumentumhoz egy kis magyarázat: Az Energetikai Hivatal  önálló hivatal, nincs egyik minisztérium alá sem rendelve. A lent 7. sorszám alatt olvasható kérelmünket január 30-án adtuk be - a január 1. óta a BM-hez tartozó Vízügyi Hivatal fogja valószínű elbírálni, feldolgozni. 7. Levél címzettje: Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár, téma: a megoldatlan közmű-üzemeltetés  (ÚJ!) Kérjük, olvassák figyelmesen a leveleket. VKT  IB  

Hivatalokból érkezett

Kommentár nélkül közzé tesszük a 2013. december folyamán érkezett hivatalos válaszokat, amelyeket a VKT megkeresésére a különböző hivataloktól kaptunk: Kormányhivatal, Ügyészség, Nemzeti fejlesztési Minisztérium ... 1. Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály - víziközmű tulajdonjogának ellátásért felelősre történő átruházása ügyében 2. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatások Főosztály - Lazarét szennyvízcsatorna tulajdonátruházásának ügyében 3. Budapesti II. és III. ker. Ügyészség - Szabó-ügyben Lazarét VKT Intéző Bizottsága

Szégyen-gyalázat!

Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi dokumentumokat:
1. KORMÁNYHIVATALI ÁLLÁSFOGLALÁS, 2013. NOVEMBER

Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály, 2013. november 28.
A Kormányhivatal állásfoglalából egyértelműen megállapítható, hogy Pilisborosjenő Önkormányzata a szennyvízcsatorna rákötési díj kivetése kapcsán törvénysértést követett el! Az Önkormányzat ezen határozatával túllépte hatáskörét, és a Kormányhivatal szerint jogtalanul vetette ki és állapította meg (2013. január 1. napjától) a szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna hálózat érdekeltsége egységeként fizetendő hozzájárulást és annak mértékét.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29.§ (1) bek. szerint "fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet. (...)  Törvény szennyvízcsatornára való rákötésért fizetendő hozzájárulás önkormányzati rendeletben történő megállapítására nem ad felhatalmazást. (...) A vizsgált önkormányzati határozatban (KT 105/2012 (VII.4.)) megállapított fizetési kötelezettség előírása sem önkormányzati rendeletben, sem képviselő-testületi határozatban nem lehetséges." 
"Az előbbiekben ismertetett jogszbályi rendelkezések alapján leszögezhető, hogy az önkormányzat képviselő-testülete nem jogosult  szennyvízcsatornára való rákötésért fizetendő hozzájárulás (illetve bármely más névvel illetett pénzösszeg) megállapítására, tekintve, hogy a közművezetékre utóbb rákötni szándékozóval nem az önkormányzat, hanem a szolgáltató áll közvetlen kapcsolatban."

2. KORRIGÁL AZ ÖNKORMÁNYZAT! De ezzel még nincs befejezeve... részünkről
(ÚJ!)
KT-határozat, 2014. január 28.

A 2004. évi Megállapodás módosítása - Tervezet

A legutolsó közgyűlésen a tulajdonosok határoztak a 2004. évi Megállapodás módosításának szükségességéről és a módosítási javaslatok kidolgozásáról.
A VKT IB nyilvánosságra hozza a Megállapodásban (2004) is szükségesként megkövetelt, és az azóta jelentősen megváltozott körülmények, tények miatt fontosnak és szükségesnek tartott megállapodás-módosítás tervezetét. Kérjük, olvassák figyelmesen, és ha észrevételeik vannak, a VKT IB elérhetőségén jelezzék.
Az Önkormányzat részéről is várunk a módosítási tervezet komolyságának megfelelő reagálást, bár lehet, ez időben kicsit csúszni fog. Az IB a közgyűlésen elhatározottaknak megfelelően a javaslatok kidolgozásával eleget tett a határozatban foglalt kötelezettségének. A most kidolgozott módosítási javaslatokkal szeretnénk elérni, hogy Lazarét a jövőben Pilisborosjenő más hasonló fejlesztés alatt álló területeivel egyenrangú településrésszé váljon, válhasson.
2004. évi Megállapodás módosítása - tervezet
VKT IB

Megállapodások - fedezet közművekre

Olvasásra megjelenítjük honlapunkon a közgyűlés határozatának megfelelően azt a 2db fedezet biztosításra kötendő megállapodást, amellyel kapcsolatban az osztatlan közös ingatlanokban tulajdonnal bíró személyeknek  több előkészítő íratot szükséges aláírni, amennyiben ezen megállapodással személy szerint egyetértenek, a 6-8 évvel ezelőtt tett nyilatkozataik alapján.  Akkor a lazaréti ingatlantulajdonosok kb. 75-80%-a a közműberuházás költségeinek finanszírozására kialakított több önálló helyrajzi számmal rendelkező, ún. osztatlan közös telket. Most ezek közül 4 db lett bevonva a fedezet biztosítására, a BITT Kft. és az ELEKTROSZOLG '98 Kft. számára.   Kérjük, olvassák el a csatolmányban közzé tett megállapodásokat és jogi képviselőnkkel egyeztetve keressék fel az irodáját, majd ott és előtte írják alá az okiratokat.   VKT  IB

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lazaréti telektulajdonosokat, hogy december 4-étől  a közgyűlés határozatának megfelelően a korábban a VKT által biztosított őrző-védő tevékenység, vagyonvédelmi szolgáltatás megszűnik Lazarét területén. Ettől az időponttól kezdve minden tulajdonosnak saját magának kell gondoskodnia az ingatlanán levő közművek biztonságáról, a károk elhárításáról, esetleges váratlan földcsuszamlás, omlás megelőzéséről.  Kisebb földmunkák elvégzésével a földmozgások okozta földcsuszamlások enyhíthetők, ill. elkerülhetők. Ajánljuk, hogy kerítse körbe az ingatlanát. Kérjük, hogy egyedi kéréseivel, problémájával a jövőben forduljon a VKT Intéző bizottságához   elérhetőségeinken. (Lásd: Cégadatok) Minden lazaréti telektulajdonos figyelmébe ajánljuk a kerítésépítéssel kapcsolatos jogszabályt is:OTÉK-kivonat - kerítésépítéshez VKT IB

Legfrissebb! Tájékoztatásul...

A mai napon kaptuk meg a DMRV vezérigazgatójának írásos nyilatkozatát. A DMRV vezérigazgatójának leveléből egyértelműen kiderül, hogy feltételek nélkül, azonnal képes és hajlandó üzemeltetni Lazarét szennyvízhálózatát.
A DMRV nyilatkozata
 
Lazarét VKT IB

KT-ülés jegyzőkönyve, 2013. október 29.

Közzétesszük a Pilisborosjenő Önkormányzat 2013. október 29-én megtartott képviselő-testületi ülésének szó szerinti, hitelesített jegyzőkönyvét. A KT-ülés kapcsolódó témái: 6. Lazaréti szennyvízelvezető hálózat tulajdonba vételével kapcsolatos kérelem elbírálása (Megjegyzés: Az ülésre nem kapott meghívót a Lazarét VKT Intéző Bizottsága sem hivatalos, sem pedig nem hivatalos formában. Az Önkormányzat honlapján találtuk meg a "Meghívó"-t, az ülés megtartása időpontja előtt néhány órával...)   Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve, 2013. október 29. Lazarét VKT IB

Ez történt a közelmúltban

Hamarosan feltöltünk minden dokumentumot honlapunkra, amely az elmúlt 2 hónap során az elkészült víziközműrendszer üzemeltetésének megkezdése, ezzel összefüggésben pedig a törvényben előírt határidőben az Önkormányzat számára történő vagyonátadás ügyében történt.
A dokumentumokat egyesével töltjük fel, időrendben haladva. Ezért érdemes visszatérni többször, hogy teljes képet kapjanak a tulajdonosok az ügyek előrehaladásáról, olykor megtorpanásáról...
A terjedelmes irományok olvasása közben mindinkább előre haladva, meggyőződhetnek róla a kitartóan olvasgatók, hogy egy igen egyszerű, polgári jog szabályai szerint átadó és átvevő felek közt kötendő vagyonátruházási szerződés megvalósításához is a hivatali eljárások milyen bonyolult útvesztőjén át vezet az út...
A DOKUMENTUMOK OLVASÁSÁHOZ KÉREM, KATTINTSON A DÁTUMRA.
2013. AUGUSZTUS 1. - Szennyvízcsatorna műszaki átadási jegyzőkönyve
2013. AUGUSZTUS 16. - DMRV Zrt. levele Paksi Imre polgármesternek
2013. SZEPTEMBER 5. - Pilisborosjenő jegyzőjének kinyilatkoztatásai a VKT-nak
2013. SZEPTEMBER 09. - Paksi Imre polgármester levele a VKT elnökének
2013. SZEPTEMBER 12. - A VKT elnökének válaszlevele a polgármesternek
2013. SZEPTEMBER 16. - Levél Pilisborosjenő polgármesterének
2013. SZEPTEMBER 17. - Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatása
2013. SZEPTEMBER 24. - KT-határozat
2013. SZEPTEMBER 27.  - A VKT IB levele Paksi Imre polgármesternek
2013. OKTÓBER 3. - Paksi Imre polgármester levele a VKT-nak a tulajdonba vétel ügyében
2013. OKTÓBER 07. - Szenyvízhálózat tulajdonba adásáról folytatott egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve
2013. OKTÓBER 8. - A DMRV levele Pilisborosjneő polgármesterének
2013. OKTÓBER 11. - Paksi Imre levelében ismerteti a törvényeket a VKT elnökével
2013. OKTÓBER 15. - A VKT által benyújtott megállapodástervezet víziközmű térítésmentes átadásáról
2013. OKTÓBER 15. - A VKT IB levele Paksi Imre polgármesternek
2013. OKTÓBER 15. - Megismételt kérdés a polgármesterhez
2013. OKTÓBER 20. - Levél a képviselőknek KT-ülés elé
2013. OKTÓBER 29. - 169 sz. KT-határozat a szennyvízhálózat tulajdonba vételéről
2013. OKTÓBER 29. - A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatása
2013. OKTÓBER 30. - Paksi Imre KT-határozatot közlő levele. Érkezett: november 4-én
2013. NOVEMBER 4. - A VKT levele Paksi Imre polgármesternek
2013. NOVEMBER 4. - Hunya Éva képviselőnő esete a feledékenységgel
2013. NOVEMBER 7. - A beruházás bonyolítójának és a VKT elnökének közös válasza a 169 sz. KT-határozatra

Egy KT-ülés elé...

Reméljük, nem a ködbevesző múltból...

Leendő építkezőknek!

Tájékoztatjuk a Lazaréten építkezni szándékozó  tulajdonostársainkat, hogy 2013 januárjától - a járási hivatalok megnyitása miatt - Pilisborosjenő építéshatósági ügyintézése Pilisvörösváron történik.  Helye az Önkormányzat épületében van. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-18.00 óráigSzerda: 8:30-12.00 óráig, 13.00-17.00 óráig

Levél Újévre

A VKT IB  folyamatosan napirenden tartja a szennyvíz-közműfejlesztési hozzájárulás ügyét úgy a Társulaton belül, mint az Önkormányzat felé. Már számos levél született e tárgyban, de sajnos, az Önkormányzat negligáló magatartása miatt eddig előrehaladás nem történt.   Most ismét "nekifutottunk" e témának. A múltbéli tényeket és napi szakértői álláspontokat felhasználva közzétesszük honlapunkon azt a levelet, melyet az IB most - postai úton - megküld az Önkormányzat polgármesterének és képviselő-testületének. Fontosnak tartottuk ügyvédünkkel egyeztetett álláspontunkat - a diszkriminációmentes elbírálás érdekében - részletesebben kifejteni, és a vonatkozó jogszabályok értelmezésével együtt leírni, elmondani a helyzet tisztázása érdekében. Reméljük, a Testület - a helyzet valamennyi jogi aspektusát figyelembe véve - átértékeli korábbi döntését, és mind a lazarétiekre, mind más falubéli tulajdonosokra nézve méltányos döntést fog hozni.  Tesszük ezt azért is, mert szeretnénk egyben emlékeztetni is az Önkormányzat testületét saját korábbi határozatára, melyben Lazarét ügyét kiemelten fontosnak tartotta (201/2010. (X. 20.) KT határozat).   Mellékletek: 1. Levél az Önkormányzat polgármesterének és képviselő-testületének a szennyvízközmű-hozzájárulás ügyében hozott határozata tárgyában ("Újévi levél") 2. A VKT 2012. december 14-i beadványa, melyet a KT-ülésen nem terjesztettek elő, így nem kapott rá választ   .

Ügyeink folytatólagos, gyors és rugalmas "intézése"

"Ismételten kérjük, ... és küldjük, ...sokadjára mellékeljük, ....várjuk, türelemmel, hogy legyen egy felelős, összekötő ember az Önkormányzatnál, ... és reméljük"... (...és még nem unjuk...).
Lásd a mellékletben a dokumentumot.

Egy újabb mérföldkő: KÖVIZIG határozat

Feltöltve: 2012. augusztus 6. Postaládánkba érkezett! A határozatot ez úton közzé is tesszük, a társulati tagok tájékoztatására. (Korábban is született már egy KÖVIZIG-határozat, ezt is közreadtuk. Ez az újabb határozat is egybecseng a korábbival...) VKT IB KÖVIZIG HATÁROZAT, mely kelt 2012. július 19-én.

KÖVIZIG állásfoglalás

A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság - személyes feljelentés alapján indult - több hónapon keresztül folytatott folytatott vizsgálatának eredményét kommentár nélkül hozzuk nyilvánosságra.   VKT IB
Tartalom átvétel

Lazarét 2016 - 2021

Belépés

Free JavaScript from
Rainbow Arch